ปรับความสว่างของช่องมองภาพ

  • ความสว่างของช่องมองภาพจะสามารถปรับได้เฉพาะเมื่อใช้ช่องมองภาพในการแสดงผลอยู่เท่านั้น; ไม่สามารถปรับได้เมื่อปิดช่องมองภาพหรือในโหมดจอภาพ “เฉพาะจอภาพ”
  • ค่ายิ่งสูงจะยิ่งทำให้แบตเตอรี่หมดเร็ว
ตัวเลือก คำอธิบาย
อัตโนมัติ กล้องจะปรับความสว่างของช่องมองภาพโดยอัตโนมัติตามสภาพแสง
ปรับเอง กดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อปรับความสว่างด้วยตนเอง เลือกค่าสูงขึ้นหากต้องการความสว่างเพิ่มขึ้น, ค่าต่ำลงหากต้องการลดความสว่าง

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง