สร้างการเชื่อมต่อบลูทูธกับรีโมตคอนโทรล ML-L7 ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริม ท่านยังสามารถเลือกหน้าที่ที่กำหนดให้กับปุ่ม Fn1 และ Fn2 บนรีโมตได้

การเชื่อมต่อเพื่อควบคุมระยะไกลไร้สาย

ตัวเลือก คำอธิบาย
เปิดใช้ เชื่อมต่อกับ ML-L7 ที่จับคู่ไว้ การเชื่อมต่อใดๆ ที่มีอยู่กับสมาร์ทดีไวซ์หรือคอมพิวเตอร์จะสิ้นสุดลง
ไม่ใช้ สิ้นสุดการเชื่อมต่อกับ ML-L7

บันทึกรีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย

เตรียมกล้องให้พร้อมสำหรับจับคู่กับรีโมตคอนโทรล ML-L7 เมื่อกล้องพร้อม ให้กดปุ่มเปิดปิดบนรีโมตคอนโทรลสามวินาทีขึ้นไปจนกระทั่งอุปกรณ์ถูกจับคู่ ไฟแสดงสถานะของรีโมตคอนโทรลจะกะพริบเป็นสีเขียวประมาณทุกๆ สามวินาทีเมื่อการจับคู่เสร็จสมบูรณ์

กล้องสามารถจับคู่กับรีโมตคอนโทรลได้ครั้งละหนึ่งตัวเท่านั้น สามารถใช้งานได้กับรีโมตคอนโทรลที่มีการจับคู่ล่าสุดเท่านั้น

ลบรีโมตคอนโทรลแบบไร้สาย

สิ้นสุดการเชื่อมต่อการจับคู่ที่มีอยู่ระหว่างกล้องและ ML-L7

กำหนดปุ่ม Fn1/กำหนดปุ่ม Fn2

เลือกหน้าที่ที่กำหนดให้กับปุ่ม Fn1 และ Fn2 ของ ML-L7

ตัวเลือก คำอธิบาย
เหมือนกับปุ่ม K ของกล้อง ปุ่มจะทำหน้าที่เหมือนกับปุ่ม K ของกล้อง
เหมือนกับปุ่ม G ของกล้อง ปุ่มจะทำหน้าที่เหมือนกับปุ่ม G ของกล้อง
เหมือนกับปุ่ม i ของกล้อง ปุ่มจะทำหน้าที่เหมือนกับปุ่ม i ของกล้อง
ไม่มี การกดปุ่มจะไม่มีผลใดๆ

LED แสดงสถานะรีโมตคอนโทรล

สถานะของ ML-L7 ที่โต้ตอบกับกล้องจะแสดงโดยไฟแสดงสถานะของรีโมตคอนโทรล:

สี ลักษณะ สถานะ
สีเขียว กะพริบประมาณหนึ่งครั้งต่อวินาที กำลังค้นหากล้องที่จับคู่
กะพริบถี่ๆ (ประมาณสองครั้งต่อวินาที) กำลังจับคู่
กะพริบประมาณหนึ่งครั้งทุกๆ สามวินาที เชื่อมต่อกับกล้องแล้ว
สีส้ม กะพริบหนึ่งครั้ง การถ่ายภาพเริ่มต้นขึ้น
กะพริบสองครั้ง การถ่ายภาพสิ้นสุดลง
สีแดง กะพริบหนึ่งครั้ง การบันทึกภาพยนตร์เริ่มต้นขึ้น
กะพริบสองครั้ง การบันทึกภาพยนตร์สิ้นสุดลง

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง