กดปุ่ม 1 หรือ 3 เพื่อปรับความสว่างของจอภาพ เลือกค่าสูงขึ้นหากต้องการความสว่างเพิ่มขึ้น และค่าต่ำลงหากต้องการลดความสว่าง

  • ความสว่างของจอภาพจะสามารถปรับได้เฉพาะเมื่อใช้จอภาพในการแสดงผลอยู่เท่านั้น; ไม่สามารถปรับในโหมดจอภาพ “เฉพาะช่องมองภาพ” หรือเมื่อท่านแนบตาไว้ที่ช่องมองภาพ
  • ค่ายิ่งสูงจะยิ่งทำให้แบตเตอรี่หมดเร็ว

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง