ปรับการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ HDMI (0 การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ HDMI อื่นๆ)

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง