เลือก ไม่ใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้กล้องเข้าสู่โหมดการถ่ายภาพตัวเองเมื่อจอภาพอยู่ในตำแหน่งการถ่ายภาพตัวเอง

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง