ต้องใช้ข้อมูลอ้างอิงสำหรับตัวเลือกภาพลบฝุ่นใน Capture NX-D (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูในวิธีใช้ออนไลน์ Capture NX-D)

ขอแนะนำให้ใช้เลนส์ที่มีทางยาวโฟกัสอย่างน้อย 50 มม. เมื่อบันทึกข้อมูลอ้างอิงสำหรับภาพลบฝุ่น เมื่อใช้เลนส์ซูม ให้ซูมภาพเข้ามาจนสุด

 1. เลือก เริ่ม

  ไฮไลท์ เริ่ม แล้วกดปุ่ม J ข้อความจะปรากฏขึ้น

 2. จัดองค์ประกอบภาพวัตถุสีขาวที่ไม่มีลวดลายในหน้าจอ

  จัดองค์ประกอบกล้องโดยตั้งระยะเลนส์ให้ห่างจากวัตถุสีขาวที่ไม่มีลวดลายและมีแสงเพียงพอประมาณสิบเซนติเมตร เพื่อที่ภาพวัตถุจะเต็มหน้าจอ จากนั้นกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่ง

  ในโหมดโฟกัสอัตโนมัติ กล้องจะกำหนดค่าระยะโฟกัสเป็นระยะอนันต์โดยอัตโนมัติ; ส่วนในโหมดแมนวลโฟกัส ท่านต้องกำหนดระยะโฟกัสเป็นระยะอนันต์ด้วยตนเอง

 3. ใช้ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการลบฝุ่น

  กดปุ่มกดชัตเตอร์ส่วนที่เหลือลงจนสุดเพื่อรับข้อมูลอ้างอิงสำหรับภาพลบฝุ่น จอภาพปิดเมื่อกดปุ่มกดชัตเตอร์

  ถ้าวัตถุอ้างอิงสว่างหรือมืดเกินไป กล้องอาจไม่สามารถรับข้อมูลอ้างอิงสำหรับภาพลบฝุ่นและข้อความจะปรากฏขึ้น เลือกวัตถุอ้างอิงอื่นและทำซ้ำจากขั้นตอนที่ 1

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับภาพลบฝุ่น

ข้อมูลอ้างอิงรายการเดียวกันสามารถใช้กับภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์ต่างชนิดกันหรือภาพที่ใช้ค่ารูรับแสงต่างกัน ไม่สามารถดูภาพอ้างอิงโดยใช้ซอฟต์แวร์ภาพสำหรับคอมพิวเตอร์ รูปแบบเส้นตารางจะปรากฏเมื่อดูภาพอ้างอิงจากกล้อง

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง