ในโหมดถ่ายภาพ การแสดงผลการถ่ายภาพจะปิดเพื่อประหยัดพลังงานประมาณ 15 วินาทีก่อนที่การตั้งเวลาสแตนด์บายจะหมดลง

ตัวเลือก คำอธิบาย
เปิดใช้ เปิดใช้การประหยัดพลังงาน อัตรารีเฟรชหน้าจออาจลดลง
ไม่ใช้ ปิดใช้การประหยัดพลังงาน โปรดทราบว่าการเลือก ไม่ใช้ จะไม่หยุดการหรี่ของการแสดงผลการถ่ายภาพชั่วขณะก่อนที่การสแตนด์บายจะหมดลง

หมายเหตุ: ประหยัดพลังงาน

 • โปรดทราบว่าแม้เมื่อเลือก เปิดใช้ การประหยัดพลังงานจะไม่ทำงาน:

  • หากเลือก ไม่จำกัด ไว้สำหรับการตั้งค่าแบบกำหนดเอง c3 (หน่วงเวลาปิด) > ตั้งเวลาสแตนด์บาย หรือหากการหน่วงเวลาที่เลือกน้อยกว่า 30 วินาที
  • ในโหมดการถ่ายภาพตัวเอง
  • ในโหมด U หรือ 6
  • ในซูมแสดงภาพ
  • ในขณะที่กล้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นผ่าน HDMI หรือ USB
 • การเลือก ไม่ใช้ จะยิ่งทำให้แบตเตอรี่หมดเร็ว

B เมนูตั้งค่า: การตั้งค่ากล้อง