Nikon

عربي

Български

Čeština

Dansk

Deutsch

Ελληνικά

English

Español

Eesti

Suomi

Français

हिन्दी

Magyar

Indonesia

Italiano

日本語

Қазақ

한글

Lietuvių

Latviski

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Română

Русский

Slovenčina

Slovenščina

Српски

Svenska

ภาษาไทย

Türkçe

Українська

简体中文

繁體中文

Select language

Google Oversetter

DENNE TJENESTEN KAN INNEHOLDE OVERSETTELSER LEVERT AV GOOGLE. GOOGLE FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER KNYTTET TIL OVERSETTELSENE, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT ALLE GARANTIER FOR NØYAKTIGHET, OG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENGELIGHET.

Nikon Corporation (nedenfor, "Nikon") sine referansehåndbøker har blitt oversatt for din bekvemmelighet ved hjelp av oversettelsesprogramvare drevet av Google Oversetter. Det er gjort rimelige anstrengelser for å gi en nøyaktig oversettelse, men ingen automatisert oversettelse er perfekt, og er heller ikke ment å erstatte menneskelige oversettere. Oversettelser leveres som en tjeneste til brukere av Nikons referansehåndbøker, og leveres "som de er". Det gis ingen garanti av noe slag, enten uttrykt eller underforstått, med hensyn til nøyaktigheten, påliteligheten eller korrektheten for enhver oversettelse gjort fra engelsk til et annet språk. Noe innhold (slik som bilder, videoer, Flash-videoer osv.) vil kanskje ikke være nøyaktig oversatt som følge av begrensningene til oversettelsesprogramvaren.

Den offisielle teksten er den engelske versjonen av referansehåndbøkene. Eventuelle uoverensstemmelser eller forskjeller som oppstår i oversettelsen, er ikke bindende og har ingen juridisk virkning for etterlevelse eller håndhevelse. Dersom du har spørsmål knyttet til nøyaktigheten av informasjonen i de oversatte referansehåndbøkene, se den engelske versjonen av håndbøkene som er den offisielle versjonen.

Valgfrie MB-N12 Power-batteripakker

Deler av MB-N12: Navn og funksjoner

Navnet og funksjonen til hver av MB-N12-delene er oppført nedenfor.

1 Kontakthette Beskytter MB-N12s strøm- og signalkontakter.
2 Signal kontakter
3 Strømkontakter
4 Multivelger for vertikal fotografering Utfører samme rolle som multivelgeren på kameraet. Rollene som utføres ved å trykke på midten under opptak, kan velges ved hjelp av egendefinerte innstillinger f2 [ Egendefinerte kontroller (fotografering) ] og g2 [ Egendefinerte kontroller ] i kameramenyene.
5 AF-ON-knapp for vertikal fotografering Utfører rollene som er tildelt ved hjelp av egendefinerte innstillinger f2 [ Egendefinerte kontroller (fotografering) ] og g2 [ Egendefinerte kontroller ] i kameramenyene.
6 Hovedkommandohjul for vertikal skyting Utfører samme rolle som matchkontrollen på kameraet.
7 Holder-kammerlås Se "Sette inn batterier i MB-N12" ( 0 Sette inn batterier i MB-N12 ) og "Hvis holderkammerdekselet løsner" ( 0 Hvis holderkammerdekselet løsner ).
8 Holder-kammerdeksel

9 Deksel for ladekontakt For bruk med valgfrie EH‑7P-ladeadaptere og EH‑8P-vekselstrømadaptere (sistnevnte koblet til via en UC‑E25 USB kabel), som kan brukes til å lade batteriene eller drive kameraet.
10 Ladekontakt
11 Ladelampe (×2) Lys mens batteriene lades.
12 Monteringsskrue Brukes når du fester MB-N12 til kameraet.
13 Festehjul
14 Batteriholder kammer Hvor batteriholderen er satt inn.
15 Batteriholderlås Låser batteriholderen på plass etter innsetting.
16 Strømkontaktdeksel For bruk med valgfrie EP‑5B strømkontakter.
17 Stativkontakt

18 Dekselholder til batterikammer Holder kameraets batterikammerdeksel mens det er fjernet fra kameraet.
19 Underkommandohjul for vertikal fotografering Utfører samme rolle som matchkontrollen på kameraet.
20 Kontrolllås

Låser kontrollene på MB-N12 for å forhindre utilsiktet bruk.

 • Kontrolllåsen er ikke en strømbryter. Bruk strømbryteren på kameraet for å slå kameraet på eller av.
21 Utløserknapp for vertikal fotografering Utfører samme rolle som matchkontrollen på kameraet.
22 Fn-knapp for vertikal fotografering Utfører rollene som er tildelt ved hjelp av egendefinerte innstillinger f2 [ Egendefinerte kontroller (opptak) ], f3 [ Egendefinerte kontroller (avspilling) ] og g2 [ Egendefinerte kontroller ] i kameramenyene.

23 Batterikammer A Plass til ett EN-EL15c oppladbart Li-ion-batteri.
24 Batteristrømterminaler (×2) Se "Sette inn batterier i MB-N12" ( 0 Sette inn batterier i MB-N12 ).
25 Batterikammer B Plass til ett EN-EL15c oppladbart Li-ion-batteri.
26 Batteriholder strømterminaler Se "Sette inn batterier i MB-N12" ( 0 Sette inn batterier i MB-N12 ).
27 Batterilås Låser batteriet i kammer A på plass etter innsetting.
28 Batteriholder Se "Sette inn batterier i MB-N12" ( 0 Sette inn batterier i MB-N12 ).

Feste MB-N12

Slå av kameraet før du fester MB-N12. For å forhindre utilsiktet bruk mens feste pågår, la kontrolllåsen på MB-N12 stå i L (låst) posisjon til prosessen er fullført.

 1. Fjern kontaktdekselet fra batteripakken.

  Oppbevar kontakthetten på et trygt sted.

 2. Fjern batterikammerdekselet fra bunnen av kameraet og plasser det i batterikammerdekselholderen på MB-N12.

  Hvis et batteri er satt inn i kameraet, fjern det.

 3. Fest MB-N12 til kameraet.

  Drei festehjulet i retningen vist av F LOCK -pilen for å sikre batteripakken på plass. Fest MB-N12 på plass ved å stramme festehjulet til det ikke vil dreie lenger.

  • En advarsel kan vises i kameraets opptaksskjerm hvis MB-N12 ikke er sikkert festet. Å sikre MB-N12 på plass ved å stramme festehjulet til det ikke vil dreie lenger, kan løse problemet.

Fjerning av MB-N12

For å fjerne MB-N12, slå av kameraet, og løsne deretter festehjulet ved å vri det i motsatt retning av det som ble brukt til å feste det. Etter å ha fjernet MB-N12, fjern batterikammerdekselet fra batterikammerdekselholderen og fest det til kameraet igjen.

 • Sett kontaktdekselet på MB-N12 igjen når batteripakken ikke er i bruk.

Sette inn batterier i MB-N12

MB-N12 kan brukes med opptil to EN-EL15c oppladbare Li-ion-batterier. Før du setter inn batteriene, slå av kameraet. For å forhindre utilsiktet drift mens batteriene skiftes ut, må du også la kontrolllåsen på MB-N12 stå i L (låst) posisjon til utskiftingen er fullført.

 1. Hold holderkammerlåsen nede, skyv holderkammerdekselet til siden og sving det deretter åpent.

 2. Trykk batteriholderlåsen i den viste retningen og fjern batteriholderen.

 3. Sett inn batteriene i batteriholderen.

  Sett inn batteriene i de viste retningene. Batterilåsen klikker på plass når batteriet i kammer A er satt helt inn.

 4. Sett inn batteriholderterminalene-først.

  Bruk bunnen av batteriholderen til å trykke inn batteriholderlåsen, skyv batteriholderen inn i kammerpolene - først. Stopp når låsen klikker tilbake på plass.

 5. Lukk holderkammerdekselet og lås det ved å trykke og skyve det i den viste retningen.

Ta ut batteriene

Fjern holderen og fjern deretter batteriene som vist.

Bytte batteri i kammer A

 • Batteriet i kammer A kan byttes uten å fjerne batteriholderen. Sett inn batteriet som vist, og stopp når låsen klikker på plass.

 • Batteriet i kammer A kan fjernes ved å trykke på låsen som vist og skyve batteriet ut av holderen.

Bytte batterier under opptak

Når to batterier er satt inn, kan du bytte ut batteriet i kammer A uten å slå av kameraet. Du kan finne dette nyttig når du bruker kameraet kontinuerlig i lengre perioder. Vær forsiktig så du ikke trykker på batteriholderlåsen og fjern batteriholderen mens du bytter batterier.

Batteribestilling

 • Hvis du bare bruker ett batteri, kan det settes inn i begge kammerene.
 • Når to batterier er satt inn, vil batteriet i kammer A brukes først. Kameraet vil bytte til batteriet i kammer B når batteriet i kammer A er utladet.

Kompatible batterier

EN-EL15b- og EN-EL15a-batterier kan brukes i stedet for EN-EL15c. Vær imidlertid oppmerksom på at færre bilder kan tas på en enkelt lading enn med EN-EL15c.

Lading av batterier ved hjelp av en valgfri EH‑7P AC-lader eller EH-8P AC-adapter

Batterier som er satt inn i MB-N12 kan lades ved hjelp av en valgfri EH-7P strømadapter eller EH-8P strømadapter. Batteriene kan lades selv når MB-N12 er fjernet fra kameraet.

 1. Koble en EH‑7P vekselstrømsadapter eller EH‑8P vekselstrømadapter til ladekontakten på MB-N12.

  EH‑7P : Koble EH‑7P til ladekontakten på MB‑N12.

  EH‑8P : Koble den ene enden av en valgfri UC‑E25 USB -kabel (med Type C-kontakter i begge ender) til EH‑8P AC-adapteren og den andre til ladekontakten på MB‑N12.

 2. Koble EH‑7P eller EH‑8P til et strømuttak.

  EH-7P

  EH‑8P

  • Batteriene lades mens kameraet er av. De lader også når standby-timeren er av.
  • Ladelampen for batteriet som lades for øyeblikket vil lyse mens ladingen pågår. Ladelampen slås av når ladingen er fullført.

  • Tiden som trengs for å lade to helt utladede batterier er ca. 5 timer.
  • Hvis to batterier er satt inn, vil batteriet i kammer B lades først.
  • Formen på støpselet varierer med landet eller regionen for kjøp.
 3. Når ladingen er fullført, kobler du fra EH‑7P eller EH‑8P og kobler den fra MB-N12.

Forsiktig: Lader batterier

 • Batteriene lades ikke hvis kabelen er koblet til kameraets USB strømforsyningskontakt mens MB-N12 er tilkoblet. Koble kabelen til ladekontakten på MB-N12.
 • EH‑7P og EH‑8P kan kun brukes til å lade EN-EL15c og EN-EL15b batterier. De kan ikke brukes til å lade EN-EL15a-batterier. Bruk en MH-25a batterilader i stedet.
 • Ladefeil forårsaket av for eksempel overoppheting av batteripakken eller forsøk på å lade en EN-EL15a indikeres ved at ladelampen blinker raskt i ca. 30 sekunder før den slås av.
 • Når du lader batterier med MB-N12 fjernet fra kameraet, pass på å feste kontaktdekselet til MB-N12.

Bruke en valgfri EH‑7P AC-lader eller EH-8P AC-adapter som strømkilde

Valgfrie EH‑7P vekselstrømadaptere for lading og EH‑8P vekselstrømadaptere kan drive kameraet mens det er koblet til MB-N12s ladekontakt.

Forsiktig: Strømforsyning

 • Strøm tilføres kameraet bare hvis et batteri er satt inn i ett eller begge kammer A og B. EH-7P og EH-8P vil levere strøm når EN-EL15c, EN-EL15b eller EN-EL15a batterier er satt inn .
 • Batteriene i batteripakken vil ikke lades mens kameraet drives av en ekstern strømkilde. For mer informasjon, se "'Power Delivery' Versus 'Charging'" ( 0 'Power Delivery' Versus 'Lading' ).
 1. Etter å ha bekreftet at kameraet er slått av, kobler du en EH-7P strømadapter til lading eller en EH-8P strømadapter til ladekontakten på MB-N12.

  EH‑7P : Koble EH‑7P til ladekontakten på MB‑N12.

  EH‑8P : Koble den ene enden av en valgfri UC‑E25 USB -kabel (med Type C-kontakter i begge ender) til EH‑8P AC-adapteren og den andre til ladekontakten på MB‑N12.

 2. Koble EH‑7P eller EH‑8P til et strømuttak.

  EH-7P

  EH‑8P

  Formen på støpselet varierer med landet eller regionen for kjøp.

 3. For å starte strømforsyningen til kameraet, slå på kameraet og velg [ ON ] for [ USB power delivery ] i oppsettmenyen.

 4. For å avslutte strømforsyningen til kameraet, koble fra EH‑7P eller EH‑8P og koble den fra MB-N12.

Bruke en valgfri EH‑5d AC-adapter og EP‑5B strømkontakt

Den valgfrie EH-5d AC-adapteren og EP-5B strømkontakten gir en jevn strømforsyning når kameraet må stå på i lengre perioder. Når du bruker EH‑5d med MB-N12, sett inn EP‑5B i kammer A før du kobler den til EH‑5d.

 • EH‑5c og EH‑5b AC-adaptere kan brukes i stedet for EH-5d.
 • EP-5B kan bare settes inn i kammer A.
 • Etter at du har koblet til EP-5B, åpner du strømkontaktdekselet på MB-N12, plasser strømkontaktkabelen slik at den går gjennom strømkontaktsporet og lukk holderkammerdekselet.
 • Det er ikke nødvendig å sette inn et batteri i kammer B. Batterier som er satt inn i kammer B brukes ikke mens kameraet drives av en EH-5d og EP-5B.
 • EH‑7P og EH‑8P kan ikke brukes til å lade batteriet eller gi strøm til kameraet når EP‑5B er satt inn.

Kontrollere nivået på batteriene i MB-N12

Når MB-N12 er tilkoblet, vises nivået på batterinivået som for øyeblikket gir strøm til kameraet i opptaksdisplayet og kontrollpanelet mens kameraet er på ( 0 Batterinivå ).

 • Kammeret som inneholder batteriet som for øyeblikket er i bruk, indikeres med et ikon ved siden av batterinivået i opptaksdisplayet.

 • Ytterligere informasjon, inkludert batterialder og nøyaktig batterinivå, kan vises ved å bruke elementet [ Batteriinfo ] i oppsettmenyen.

Forholdsregler for bruk

Ta hensyn til følgende forholdsregler når du bruker MB-N12.

 • Berøring av strøm-/signalkontaktene med metallgjenstander kan forårsake kortslutning; Sett på kontaktdekselet igjen før du lagrer eller transporterer batteripakken eller lader batteriene med pakken ikke festet til kameraet.
 • En advarsel kan vises i kameraets opptaksskjerm hvis MB-N12 ikke er sikkert festet. Å sikre MB-N12 på plass ved å stramme festehjulet til det ikke vil dreie lenger, kan løse problemet.
 • Kameraets minnekorttilgangslampe kan lyse når MB-N12 er festet til eller fjernet fra kameraet.
 • Når du bruker kameraet med både MB-N12 og en valgfri FTZ monteringsadapter festet, kobler du stativ til stativfestet på enten objektivet eller MB-N12, ikke til stativfestet på FTZ .

  Linse

  MB-N12

  FTZ

 • MB-N12 er ikke utstyrt med en strømbryter. Bruk kameraets strømbryter for å slå kameraet av og på.

Kameraadvarselsmeldinger

Hvis kameraet viser en av følgende meldinger, følg trinnene beskrevet nedenfor.

 • Hvis kameraet viser meldingen [ Utløser deaktivert. Lad opp batteriet. ], sett inn et ekstra batteri. Slå av kameraet før du fortsetter hvis det aktuelle batteriet er satt inn i kammer B eller hvis det bare er ett batteri i holderen og det er satt inn i kammer A.
 • Hvis kameraet viser meldingen [ Error. Trykk på utløseren for å tilbakestille. ], trykk på utløserknappen. Hvis problemet vedvarer eller gjentar seg ofte, ta kontakt med en Nikon autorisert servicerepresentant.

Hvis holderkammerdekselet løsner

For å beskytte holderkammerdekselet mot skade, kan det løsne hvis det påføres kraft mens det er åpent. Holderkammerdekselet kan settes på igjen som vist.

 • Før du setter på holderkammerdekselet igjen, skyv dekselet slik at hengslet er synlig.

Spesifikasjoner

Strømkilde

Opptil to EN-EL15c oppladbare Li-ion-batterier *

EN-EL15b/EN-EL15a-batterier kan også brukes, men merk at batteriholdbarheten (antall bilder som kan tas eller lengden på videoopptak som kan tas opp på en enkelt lading) er mindre enn med EN-EL15c.

Ladetid

Ca. 5 timer

 • Dette er tiden som kreves for å lade to EN-EL15c-batterier med en valgfri EH-7P-ladeadapter eller EH-8P-vekselstrømadapter. Den antar en omgivelsestemperatur på 25 °C (77 °F) og at batteriene er utladet.
Ladekontakt

USB Type C. Kan brukes til å koble til valgfrie EH‑7P-ladeadaptere eller UC‑E25 USB -kabler koblet til EH‑8P AC-adaptere * og ikke for å laste opp bilder eller andre formål.

EH‑7P og EH‑8P kan kun brukes til å lade EN-EL15c og EN-EL15b batterier.

Driftstemperatur −10 °C–40 °C (+14 °F – 104 °F)
Dimensjoner (B × H × D) Ca. 138,5 × 113,5 × 76 mm (5,5 × 4,5 × 3 tommer), unntatt fremspring
Vekt
 • Ca. 455 g/1 lb 0,1 oz (med to EN-EL15c-batterier)
 • Ca. 295 g/10,5 oz (uten batterier)

Nikon forbeholder seg retten til å endre utseendet, spesifikasjonene og ytelsen til dette produktet når som helst og uten forvarsel.

Lave omgivelsestemperaturer

Kameraet fungerer kanskje ikke ved lave temperaturer (omtrent 10 °C/50 °F eller lavere) når det drives av delvis oppladede batterier. I kaldt vær, lad ett sett med batterier før bruk og oppbevar et annet på et varmt sted, klar til å byttes ut ved behov. Når de er varmet opp, kan kalde batterier gjenopprette noe av ladningen.

Batteriutholdenhet med en batteripakke

Ved å koble til en valgfri batteripakke med to fulladede EN-EL15c-batterier øker antallet bilder og lengden på videoopptak som kan tas opp (batteriutholdenhet) med omtrent 1,8 ganger over mengden som kan tas med kameraet alene.