Juster følgende ISO-følsomhedsindstillinger til brug i videotilstand.

Mulighed

Beskrivelse

[ Maksimal følsomhed ]

  • Vælg den øvre grænse for automatisk ISO-følsomhedskontrol fra værdier mellem ISO 200 og Hi 2.0.

  • Den valgte værdi tjener som den øvre grænse for ISO-følsomhed i tilstandene P , S og A , og når [ TIL ] er valgt for [ Automatisk ISO-kontrol (tilstand M) ] i tilstanden M.

[ Automatisk ISO-kontrol (tilstand M) ]

  • [ TIL ]: Aktiver automatisk ISO-følsomhedskontrol i tilstand M.

  • [ OFF ]: Brug den valgte værdi for [ ISO-følsomhed (tilstand M ) ].

  • Uanset hvilken indstilling der er valgt, bruges automatisk ISO-følsomhedskontrol i andre tilstande end M .

[ ISO-følsomhed (tilstand M) ]

Vælg ISO-følsomheden for tilstand M fra værdier mellem ISO 64 og Hi 2.0.

Forsigtig: Automatisk ISO-følsomhedskontrol
  • Ved høj ISO-følsomhed kan "støj" (tilfældigt fordelte lyse pixels, tåge eller linjer) øges.

  • Ved høj ISO-følsomhed kan kameraet have svært ved at fokusere.

  • Ovenstående kan forhindres ved at vælge en lavere værdi for [ ISO-følsomhedsindstillinger ] > [ Maksimal følsomhed ].