Emnedetektion

Vælg den type motiv, som kameraet prioriterer, når der fokuseres i videotilstand ( Valg af en motivtype til autofokus ).

AF, når motivet ikke registreres

Vælg, om kameraet fokuserer, hvis det ikke er i stand til at registrere et motiv af den type, der er valgt for [ Motivgenkendelse ], når [ Fuldtids-AF ] er valgt til fokustilstand.

  • Hvis [ ON ] er valgt, vil kameraet starte autofokus, uanset om et motiv af den valgte type registreres eller ej.

  • Vælg [ OFF ] for at deaktivere autofokus, når der ikke registreres et motiv af den valgte type.