Slå indbyggede eller eksterne mikrofoner til eller fra, eller juster mikrofonfølsomheden.

Mulighed

Beskrivelse

[ Auto ]

Mikrofonfølsomheden justeres automatisk.

[ Manuel ]

Juster mikrofonfølsomheden manuelt. Vælg mellem værdier fra [ 1 ] til [ 20 ]. Jo højere værdi, jo højere følsomhed; jo lavere værdi, jo lavere følsomhed.

[ Mikrofon slukket ]

Slå lydoptagelse fra.

  • Hvis lydniveauet vises i rødt, er lydstyrken for høj. Reducer mikrofonfølsomheden.

Videoer uden lyd

Videoer optaget med [ Mikrofon slukket ] valgt for [ Mikrofonfølsomhed ] er angivet med et 2 -ikon.