Reducer flimmer og bånd i optagedisplayet og i optagelser optaget under lysstofrør eller kviksølvdampbelysning.

  • Vælg [ Auto ] for at lade kameraet automatisk vælge den korrekte frekvens.

  • Hvis [ Auto ] ikke giver de ønskede resultater, skal du vælge [ 50 Hz ] eller [ 60 Hz ] i henhold til frekvensen af den lokale strømforsyning. Vælg [ 50 Hz ] for områder med en 50 Hz strømforsyning, [ 60 Hz ] for områder med en 60 Hz strømforsyning.

  • Ændringer til [ Videoflimmerreduktion ] gælder også for optagevisningen i fototilstand.

Forsigtig: [ Reduktion af videoflimmer ]
  • Hvis [ Auto ] ikke giver de ønskede resultater, og du er usikker på frekvensen af den lokale strømforsyning, test både 50 og 60 Hz mulighederne og vælg den, der giver de bedste resultater.

  • Flimmerreduktion giver muligvis ikke de ønskede resultater, hvis motivet er meget lyst. Hvis dette er tilfældet, så prøv at vælge en mindre blænde (højere f-tal).

  • Flimmerreduktion giver muligvis ikke de ønskede resultater i andre tilstande end M . Hvis dette er tilfældet, skal du vælge tilstand M og vælge en lukkerhastighed, der er tilpasset frekvensen af den lokale strømforsyning:

    • 50 Hz: 1/100 s, 1/50 s , 1/25 s

    • 60 Hz: 1/125 s, 1/60 s , 1/30 s