Vælg, om du vil optage tidskoder, der giver time, minut, sekund og billednummer for hvert billede, når du optager videoer. Tidskoder er ikke inkluderet i videoer, der er optaget med [ H.264 8-bit (MP4) ] valgt for [ Videofiltype ] i videooptagelsesmenuen.

Mulighed

Beskrivelse

[ Optag tidskoder ]

  • [ Til ]: Optag tidskoder. Tidskoden vises i optagedisplayet.

  • [ Til (med HDMI-udgang) ]: Tidskoder vil blive inkluderet i optagelser, der er gemt på eksterne optagere, der er tilsluttet kameraet via et HDMI-kabel. Kameraet understøtter Atomos SHOGUN, NINJA og SUMO-seriens monitoroptagere.

  • [ Fra ]: Tidskoder optages ikke.

[ Optællingsmetode ]

  • [ Record run ]: Tidskoder øges kun, mens optagelsen er i gang.

  • [ Frit løb ]: Tidskoder øges kontinuerligt. Tidskoder fortsætter med at blive forøget, mens kameraet er slukket.

[ Tidskode oprindelse ]

  • [ Nulstil ]: Nulstil tidskoden til 00:00:00.00.

  • [ Indtast manuelt ]: Indtast time-, minut-, sekund- og billednummer manuelt.

  • [ Aktuel tid ]: Indstil tidskoden til det aktuelle klokkeslæt som rapporteret af kamerauret. Inden du fortsætter, skal du vælge [ Tidszone og dato ] i opsætningsmenuen og sikre dig, at kameraets ur er indstillet til den korrekte tid og dato.

[ Dropramme ]

Vælg [ ON ] for at kompensere for uoverensstemmelser mellem billedantallet og den faktiske optagetid ved billedhastigheder på 30 og 60 fps.

Forsigtig: HDMI-enheder

Hvis du vælger [ Til (med HDMI-udgang) ] for [ Optag tidskoder ] kan det forstyrre optagelserne til HDMI-enheder.