Suderinkite ryšio su išmaniaisiais prietaisais nustatymus.

Saugumas

Nors vienas iš šio gaminio pranašumų yra galimybė kitiems laisvai prisijungti ir belaidžiu ryšiu keistis duomenimis jo veikimo diapazono ribose, nesiimant saugumo priemonių, kyla toliau nurodytų pavojų:

  • Duomenų vagystė: turintys kenkėjiškų ketinimų pašaliniai asmenys gali perimti belaidžiu ryšiu perduodamus duomenis ir pavogti naudotojo ID, slaptažodžius bei kitus asmens duomenis.
  • Neteisėta prieiga: pašaliniai asmenys gali gauti prieigą prie tinklo ir pakeisti duomenis arba imtis kitų kenkėjiškų veiksmų. Atminkite, kad dėl belaidžių tinklų struktūros tam tikromis specializuotomis atakomis įmanoma gauti neteisėtą prieigą, net jei bus įjungta apsauga.

B Sąrankos meniu. Fotoaparato sąranka

Format memory card (formatuoti atminties kortelę) Save user settings (įrašyti naudotojo nustatymus) Reset user settings (grąžinti numatytuosius naudotojo nustatymus) Language (kalba) Time zone and date (laiko juosta ir data) Monitor brightness (ekrano šviesumas) Monitor color balance (ekrano spalvų balansas) Virtual horizon (virtualus horizontas) Information display (informacinis ekranas) Auto info display (automatinis informacijos rodymas) Info display auto off (informacinio ekrano automatinis išjungimas) AF fine-tune (AF tikslinimas) Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį) Lock mirror up for cleaning (užfiksuoti pakeltą veidrodį valymui) Image Dust Off ref photo (nuotraukos dulkių šalinimo atskaitos nuotrauka) Image comment (nuotraukos komentaras) Copyright information (informacija apie autorių teises) Beep options (garsinio signalo parinktys) Touch controls (jutikliniai valdikliai) Flash warning (blykstės įspėjimas) HDMI Location data (buvimo vietos duomenys) Wireless remote (WR) options (belaidžių nuotolinio valdymo įtaisų (WR) parinktys) Assign remote (WR) Fn button (priskirti nuotolinį (WR) Fn mygtuką) Airplane mode (skrydžio režimas) Connect to smart device (prisijungti prie išmaniojo prietaiso) Send to smart device (auto) (siųsti į išmanųjį prietaisą (automatiškai)) Wi-Fi Bluetooth Eye-Fi upload (Eye-Fi perkėlimas) Conformity marking (atitikties ženklinimas) Battery info (informacija apie akumuliatorių) Slot empty release lock (atleidimo blokavimas esant tuščiam lizdui) Save/load settings (įrašyti/įkelti nustatymus) Reset all settings (atkurti visus nustatymus) Firmware version (integruotos programinės įrangos versija)