Parinkite funkcijas, priskiriamas fotoaparato valdikliams, kurie gali būti naudojami pavieniui arba su komandų ratukais.

Paspaudimas

Toliau nurodytų valdiklių paskirčiai parinkti pažymėkite pageidaujamą parinktį ir paspauskite J:

2 Fn1 mygtukas
5 Fn2 mygtukas
4 AE-L/AF-L mygtukas

„Paspaudimas“ bei „paspaudimas ir komandų ratukai“

Kai kuriems valdikliams neįmanoma vienu metu priskirti tam tikrų paskirčių, kurias jie atliktų vykdydami funkcijas „paspaudimas“ bei „paspaudimas ir komandų ratukas“. Priskiriant tokią paskirtį funkcijai „paspaudimas“, kai ji jau priskirta funkcijai „paspaudimas ir komandų ratukai“, nustatoma funkcijos „paspaudimas ir komandų ratukai“ parinktis None (jokia), o priskiriant tokią paskirtį funkcijai „paspaudimas ir komandų ratukai“, kai ji jau priskirta funkcijai „paspaudimas“, nustatoma funkcijos „paspaudimas“ parinktis None (jokia).

Šiems valdikliams galima priskirti toliau nurodytas funkcijas:

Parinktis 2/5 4
rFV lock (FV fiksavimas)
BAE/AF lock (AE/AF fiksavimas)
CAE lock only (tik AE fiksavimas)
DAE lock (Reset on release) (AE fiksavimas (nustatymas iš naujo atleidus))
EAE lock (Hold) (AE fiksavimas (užlaikymas))
FAF lock only (tik AF fiksavimas)
AAF-ON
$Modeling flash (modeliavimo blyksnis)
hFlash off (blykstė išjungta)
tBracketing burst (kadrų serija)
e+ NEF (RAW)
LMatrix metering (matricos matavimas)
MCenter-weighted metering (centruotas matavimas)
NSpot metering (taškinis matavimas)
4Highlight-weighted metering (pagal šviesias sritis pakoreguotas matavimas)
9Viewfinder grid display (vaizdo ieškiklio tinklelio rodinys)
mViewfinder virtual horizon (vaizdo ieškiklio virtualus horizontas)
nMY MENU (Mano meniu)
6Access top item in MY MENU (atverti pirmąjį elementą, esantį Mano meniu)
KPlayback (atkūrimas)
None (jokia)

Galimos parinktys:

Virtualus horizontas

Paspaudus valdiklį, kuriam priskirta funkcija Viewfinder virtual horizon (vaizdo ieškiklio virtualus horizontas), vaizdo ieškiklyje rodoma pavertimo ir pasukimo indikacija. Jei norite indikacijas iš ekrano pašalinti, spauskite valdiklį antrą kartą.

Pasukimas

Fotoaparatas pakreiptas dešinėn Fotoaparatas laikomas lygiai Fotoaparatas pakreiptas kairėn

Pitch (tono aukštis)

Fotoaparatas paverstas pirmyn Fotoaparatas laikomas lygiai Fotoaparatas paverstas atgal

Pavertimo ir pasukimo indikacijų funkcijos sukeičiamos vietomis, kai fotoaparatas pasukamas fotografuoti vertikalia (portretine) orientacija. Atminkite, kad rodinys gali būti netikslus, jei fotoaparatas pakreiptas dideliu kampu pirmyn ar atgal. Jei fotoaparatas negali išmatuoti pokrypio, jo rodmuo nepateikiamas.

Paspaudimas ir komandų ratukai

Toliau nurodytų valdiklių, naudojamų su komandų ratukais, paskirčiai parinkti pažymėkite pageidaujamą parinktį ir paspauskite J:

3 Fn1 mygtukas + y
! Fn2 mygtukas + y
D AE-L/AF-L mygtukas + y
n BKT mygtukas + y
f Filmavimo mygtukas + y *

Parinkite filmavimo mygtuko, naudojamo su komandų ratukais, paskirtį, kuri bus atliekama pasukus tiesioginės peržiūros valdiklį į padėtį C.

Šiems valdikliams galima priskirti toliau nurodytas funkcijas:

Parinktis 3/! D n f
5Choose image area (pasirinkti vaizdo sritį)
v1 step spd/aperture (greičio/diafragmos 1 žingsnelis)
yActive D-Lighting (aktyvusis D-Lighting)
zExposure delay mode (ekspozicijos delsos režimas)
DAuto bracketing (automatinė serija)
IMultiple exposure (daugkartinė ekspozicija)
2HDR (high dynamic range) (HDR (platus dinaminis diapazonas))
mWhite balance (baltos spalvos balansas)
OMetering (matavimas)
None (jokia)

Galimos parinktys:

BKT mygtukas

Jei veikia dinaminio diapazono arba daugkartinės ekspozicijos funkcija, o mygtukui BKT yra priskirta kita funkcija, mygtuko BKT neįmanoma naudoti su komandų ratuku, kol nesibaigia fotografavimas pagal dinaminio diapazono arba daugkartinės ekspozicijos programą.

A Pasirinktiniai nustatymai. Fotoaparato nustatymų tikslinimas

a: Autofocus (automatinis fokusavimas)

b: Metering/exposure (matavimas/ekspozicija)

c: Timers/AE lock (laikmačiai/AE fiksavimas)

d: Shooting/display (fotografavimas/rodymas)

e: Bracketing/flash (serija/blykstė)

f: Controls (valdikliai)

g: Movie (filmavimas)