Nustatykite parinktį M Face detection on (veidų aptikimo funkcija įjungta), kad įjungtumėte veidų aptikimo funkciją, kai žiūrėdami pro vaizdo ieškiklį fotografuojate portretus esant įjungtam matricos matavimo režimui.

A Pasirinktiniai nustatymai. Fotoaparato nustatymų tikslinimas

a: Autofocus (automatinis fokusavimas)

b: Metering/exposure (matavimas/ekspozicija)

c: Timers/AE lock (laikmačiai/AE fiksavimas)

d: Shooting/display (fotografavimas/rodymas)

e: Bracketing/flash (serija/blykstė)

f: Controls (valdikliai)

g: Movie (filmavimas)