Šia parinktimi nurodoma, ar reikia spausti mygtuką E, norint nustatyti ekspozicijos kompensavimo reikšmę. Nustačius parinktį On (Auto reset) (įjungta (automatinis nustatymas iš naujo)) arba On (įjungta), ekspozicijos rodinio centre pateikiamas 0 mirksės, net jei bus nustatyta ekspozicijos kompensavimo reikšmė ±0.

Sukeisti pagrindinį su papildomu

Ratukas, naudojamas ekspozicijos kompensavimo reikšmei nustatyti, kai nustatoma pasirinktinio nustatymo b3 (Easy exposure compensation (paprastas ekspozicijos kompensavimas)) parinktis On (Auto reset) (įjungta (automatinis nustatymas iš naujo)) arba On (įjungta), priklauso nuo pasirinktinio nustatymo f3 (Customize command dials (komandų ratukų paskirties keitimas)) > Change main/sub (sukeisti pagrindinį su papildomu) parinkties (0 f3: Customize command dials (komandų ratukų paskirties keitimas)).

  Customize command dials (komandų ratukų paskirties keitimas) > Change main/sub (sukeisti pagrindinį su papildomu)
Off (išjungta) On (įjungta)
Režimas P Papildomų komandų ratukas Papildomų komandų ratukas
S Papildomų komandų ratukas Pagrindinių komandų ratukas
A Pagrindinių komandų ratukas Papildomų komandų ratukas
M Netaikytina

A Pasirinktiniai nustatymai. Fotoaparato nustatymų tikslinimas

a: Autofocus (automatinis fokusavimas)

b: Metering/exposure (matavimas/ekspozicija)

c: Timers/AE lock (laikmačiai/AE fiksavimas)

d: Shooting/display (fotografavimas/rodymas)

e: Bracketing/flash (serija/blykstė)

f: Controls (valdikliai)

g: Movie (filmavimas)