Pritaikykite baltos spalvos balansą pagal šviesos šaltinį.

Parinktis Aprašymas
vAuto (automatinis) Baltos spalvos balansas derinamas automatiškai. Siekiant geriausių rezultatų, rekomenduojama naudoti G, E arba D tipo objektyvus. Suveikus integruotai arba papildomai blykstei, rezultatai atitinkamai pakoreguojami.
  Normal (standartinis)
Keep warm lighting colors (išlaikyti šiltas apšvietimo spalvas)
JIncandescent (kaitinamosios lempos) Naudokite šviečiant kaitinamosioms lempoms.
IFluorescent (fluorescencinės lempos) Naudokite šviečiant:
  Sodium-vapor lamps (natrio garų lempos) Natrio garų lempoms (montuojamos sporto arenose).
Warm-white fluorescent (šiltos baltos spalvos fluorescencinės lempos) Šiltos baltos spalvos fluorescencinėms lempoms.
White fluorescent (baltos spalvos fluorescencinės lempos) Baltos spalvos fluorescencinėms lempoms.
Cool-white fluorescent (šaltos baltos spalvos fluorescencinės lempos) Šaltos baltos spalvos fluorescencinėms lempoms.
Day white fluorescent (dienos šviesos baltumo fluorescencinės lempos) Dienos šviesos baltumo fluorescencinėms lempoms.
Daylight fluorescent (dienos šviesos fluorescencinės lempos) Dienos šviesos fluorescencinėms lempoms.
High temp. mercury-vapor (aukštos temperatūros gyvsidabrio garų lempos) Aukštos spalvos temperatūros šviesos šaltiniams (pvz., gyvsidabrio garų lempoms).
HDirect sunlight (tiesioginė saulės šviesa) Naudokite, kai objektai apšviesti tiesioginės saulės šviesos.
NFlash (blykstė) Naudokite su integruota arba papildoma blykste.
GCloudy (debesuota) Naudokite dieną, esant apsiniaukusiam dangui.
MShade (šešėlis) Naudokite dienos šviesoje, kai objektas yra šešėlyje.
KChoose color temp. (pasirinkti spalvos temp.) Pasirinkite spalvos temperatūrą iš verčių sąrašo.
LPreset manual (iš anksto nustatytas rankinis) Naudokite objektą, šviesos šaltinį arba esamą nuotrauką kaip atskaitą baltos spalvos balansui nustatyti.