Šia parinktimi valdomas blykstės sinchronizacijos greitis.

Blykstės sinchronizacijos greičiui prilygstančio užrakto greičio fiksavimas

Norint užfiksuoti ribiniam sinchronizacijos greičiui prilygstantį užrakto greitį, kai įjungtas režimas S arba M, reikia parinkti tokią užrakto greičio vertę, kuri eitų iš eilės po mažiausios užrakto greičio vertės (30 sek. arba %). Vaizdo ieškiklyje ir valdymo pulte bus rodoma X (blykstės sinchronizavimo indikacija) ir blykstės sinchronizavimo greitis.

Automatinio židinio plokštumos sinchronizavimas dideliu greičiu

Naudojant automatinio židinio plokštumos sinchronizavimo dideliu greičiu funkciją galima fotografuoti su blykste nustačius didžiausią užrakto greitį, kuriam pritaikytas fotoaparatas. Todėl netgi tada, kai objekto fonas apšviestas ryškios saulės šviesos, atsiranda galimybė parinkti didžiausią diafragmą, užtikrinančią mažesnį ryškumo gylį. Kai veikia automatinio židinio plokštumos sinchronizavimo dideliu greičiu funkcija, informaciniame ekrane rodoma blykstės režimo indikacijos piktograma FP.

Automatinio židinio plokštumos sinchronizavimas dideliu greičiu

Jei nustatyta pasirinktinio nustatymo e1 (Flash sync speed (blykstės sinchronizacijos greitis), 0 e1: Flash sync speed (blykstės sinchronizacijos greitis)) parinktis 1/320 s (Auto FP) (1/320 sek. (automatinio židinio plokštuma)) arba 1/250 s (Auto FP) (1/250 sek. (automatinio židinio plokštuma)), integruotą blykstę įmanoma naudoti nustačius ne didesnį kaip 1/320 sek. arba 1/250 sek. užrakto greitį, o papildomas blykstes galima naudoti nustačius bet kurią užrakto greičio reikšmę (automatinio židinio plokštumos sinchronizavimas dideliu greičiu).

Užrakto greitis 1/320 s (Auto FP) (1/320 sek. (automatinio židinio plokštuma)) 1/250 s (Auto FP) (1/250 sek. (automatinio židinio plokštuma)) 1/250 s (1/250 sek.)
Integruota blykstė Papildoma blykstė Integruota blykstė Papildoma blykstė Integruota blykstė Papildoma blykstė
Nuo 1/8000, tačiau neįskaitant 1/320 sek. Automatinio židinio plokštuma Automatinio židinio plokštuma
Nuo 1/320, tačiau neįskaitant 1/250 sek. Blykstės sinchronizacija * Automatinio židinio plokštuma
Nuo 1/250 iki 30 sek. Blykstės sinchronizacija

Didėjant užrakto greičiui mažėja blykstės veikimo nuotolis. Vis dėlto, blykstės veikimo nuotolis bus didesnis nei būtų esant tokiam pačiam greičiui su automatinio židinio plokštumos funkcija.

A Pasirinktiniai nustatymai. Fotoaparato nustatymų tikslinimas

a: Autofocus (automatinis fokusavimas)

b: Metering/exposure (matavimas/ekspozicija)

c: Timers/AE lock (laikmačiai/AE fiksavimas)

d: Shooting/display (fotografavimas/rodymas)

e: Bracketing/flash (serija/blykstė)

f: Controls (valdikliai)

g: Movie (filmavimas)