Suderinkite nustatymus, taikomus papildomiems belaidžiams nuotolinio valdymo įtaisams WR-R10 ir radijo signalais valdomiems papildomiems blyksčių įrenginiams, pritaikytiems patobulinto belaidžio apšvietimo valdymo funkcijai.

LED lamp (LED lemputė)

Įjunkite arba išjunkite ant fotoaparato sumontuoto belaidžio nuotolinio valdymo įtaiso WR-R10 būsenos šviesos diodus. Daugiau informacijos rasite su belaidžiu nuotolinio valdymo įtaisu pateiktoje dokumentacijoje.

Parinkite ryšio režimą, taikomą belaidžiams nuotolinio valdymo įtaisams WR-R10, sumontuotiems ant kitų fotoaparatų, arba ant radijo signalais valdomų blykstės įrenginių, pritaikytų patobulinto belaidžio apšvietimo valdymo funkcijai. Kitiems įrenginiams parinkite tokį patį režimą.

Kad ir kokia būtų parametro Link mode (ryšio režimas) parinktis, WR-R10 visada priims signalus iš belaidžių nuotolinio valdymo įtaisų. Nuotolinių valdymo įtaisų WR-1 naudotojams reikės nustatyti, kad siejimo parametras būtų WR-1 ryšio režimas.

Belaidis nuotolinio valdymo įtaisas WR-R10

Atnaujinkite WR-R10 integruotą programinę įrangą įdiegdami naujausią jos versiją. Informacijos apie integruotos programinės įrangos naujinius rasite savo šalies Nikon interneto svetainėje.

B Sąrankos meniu. Fotoaparato sąranka

Format memory card (formatuoti atminties kortelę) Save user settings (įrašyti naudotojo nustatymus) Reset user settings (grąžinti numatytuosius naudotojo nustatymus) Language (kalba) Time zone and date (laiko juosta ir data) Monitor brightness (ekrano šviesumas) Monitor color balance (ekrano spalvų balansas) Virtual horizon (virtualus horizontas) Information display (informacinis ekranas) Auto info display (automatinis informacijos rodymas) Info display auto off (informacinio ekrano automatinis išjungimas) AF fine-tune (AF tikslinimas) Clean image sensor (valyti vaizdo jutiklį) Lock mirror up for cleaning (užfiksuoti pakeltą veidrodį valymui) Image Dust Off ref photo (nuotraukos dulkių šalinimo atskaitos nuotrauka) Image comment (nuotraukos komentaras) Copyright information (informacija apie autorių teises) Beep options (garsinio signalo parinktys) Touch controls (jutikliniai valdikliai) Flash warning (blykstės įspėjimas) HDMI Location data (buvimo vietos duomenys) Wireless remote (WR) options (belaidžių nuotolinio valdymo įtaisų (WR) parinktys) Assign remote (WR) Fn button (priskirti nuotolinį (WR) Fn mygtuką) Airplane mode (skrydžio režimas) Connect to smart device (prisijungti prie išmaniojo prietaiso) Send to smart device (auto) (siųsti į išmanųjį prietaisą (automatiškai)) Wi-Fi Bluetooth Eye-Fi upload (Eye-Fi perkėlimas) Conformity marking (atitikties ženklinimas) Battery info (informacija apie akumuliatorių) Slot empty release lock (atleidimo blokavimas esant tuščiam lizdui) Save/load settings (įrašyti/įkelti nustatymus) Reset all settings (atkurti visus nustatymus) Firmware version (integruotos programinės įrangos versija)