Palyginkite retušuotas kopijas su nuotraukų originalais. Ši parinktis veikia tik tuo atveju, jei retušavimo meniu atveriamas paspaudžiant mygtuką i ir parenkant Retouch (retušuoti), kol per visą ekraną rodoma nuotraukos kopija arba originalas.

 1. Parinkite nuotrauką.

  Viso kadro atkūrimo režimo rodinyje parinkite retušuotą kopiją (paženklinta piktograma Z) arba nuotrauką, kuri buvo retušuojama. Paspauskite i, pažymėkite Retouch (retušuoti) ir spauskite J.

 2. Nustatykite parinktį Side-by-side comparison (greta esančių palyginimas).

  Pažymėkite Side-by-side comparison (greta esančių palyginimas) ir spauskite J.

 3. Palyginkite kopiją su originalu.

  Pradinė nuotrauka rodoma kairėje, retušuota kopija – dešinėje, o parinktys, naudotos kuriant kopiją, pateikiamos ekrano viršuje. Pradinės nuotraukos ir retušuotos kopijos sukeitimui spauskite 4 arba 2. Pažymėtos nuotraukos peržiūrėjimui per visą ekraną nuspauskite ir palaikykite mygtuką X (T). Jei kopija sukurta iš dviejų pradinių nuotraukų naudojant funkciją Image overlay (nuotraukų perdengimas) arba jei pradinė nuotrauka buvo kopijuojama kelis kartus, pradinės nuotraukos peržiūrėjimui spauskite 1 arba 3. Grįžimui į atkūrimo režimą paspauskite mygtuką K, o grįžimui į atkūrimo režimą parinkus pažymėtą nuotrauką spauskite J.

  1 Kopijai kurti naudotos parinktys
  2 Pradinė nuotrauka
  3 Retušuota kopija

Greta esančių palyginimas

Jei kopija sukurta iš apsaugotos nuotraukos arba nuotrauka nuo to laiko buvo ištrinta ar paslėpta (0 Hide image (slėpti nuotrauką)), pradinė nuotrauka neatveriama.