Paslėpkite ar atskleiskite nuotraukas. Paslėptas nuotraukas galima peržiūrėti tik naudojant meniu Hide image (slėpti nuotrauką); jas galima ištrinti tik suformatavus atminties kortelę.

Apsaugotos ir paslėptos nuotraukos

Atskleidus apsaugotą nuotrauką, pašalinama ir jos apsauga.

Parinktų nuotraukų paslėpimui arba atskleidimui atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Nustatykite parinktį Select/set (parinkti/nustatyti).

  Pažymėkite Select/set (parinkti/nustatyti) ir spauskite 2.

 2. Parinkite nuotraukas.

  Kryptiniu valdikliu slinkite atminties kortelėje esančias nuotraukas (jei norite peržiūrėti pažymėtą nuotrauką per visą ekraną, nuspauskite ir palaikykite mygtuką X/T) ir rodomos nuotraukos parinkimui spustelėkite W (Z). Parinktos nuotraukos pažymimos piktograma R. Nuotraukos parinkimo atsisakymui pažymėkite nuotrauką ir dar kartą paspauskite W (Z). Tęskite, kol parinksite visas pageidaujamas nuotraukas.

  W (Z) mygtukas

 3. Spauskite J.

  Operacijos užbaigimui spauskite J.