Ubacite punjivu bateriju i uključite punjač (u zavisnosti od zemlje ili regiona, punjač dolazi ili sa AC adapterom za zid ili sa napojnim kablom). Istrošena punjiva baterija će se u potpunosti napuniti za oko dva sata i 35 minuta.

  • AC adapter za zid: Ubacite AC adapter za zid u AC ulaz punjača (). Skliznite bravicu AC adaptera za zid kao što je prikazano () i rotirajte adapter za 90° da biste ga fiksirali na mesto (). Ubacite punjivu bateriju i uključite punjač.

    Bravica AC adaptera za zid

  • Napojni kabl: Nakon što spojite napojni kabl sa utikačem u prikazanom smeru, ubacite punjivu bateriju i uključite kabl.

Lampica CHARGE (PUNITI) će bljeskati dok se punjiva baterija puni.

Punjenje punjive baterije

Punjenje završeno