Da biste prikazali meni fotografisanja, pritisnite G i izaberite jezičak (karticu) C (meni fotografisanja).

G dugme

Nije uključeno u podešavanja sačuvana na U1 ili U2 (0 Sačuvaj korisnička podešavanja).

Takođe pogledajte

Za podrazumevani meni, pogledajte „Podrazumevani meni fotografisanja“ (0 Podrazumevani meni fotografisanja fotografije).