Čuvanje

Kada se fotoaparat neće koristiti tokom dužeg perioda, izvadite punjivu bateriju i čuvajte je na hladnom, suvom mestu sa poklopcem izvoda na mestu. Da biste sprečili pojavu buđi ili plesni, čuvajte fotoaparat na suvom, dobro provetrenom prostoru. Ne čuvajte svoj fotoaparat sa kuglicama naftalina ili kamfora niti na mestima koja:

 • su slabo provetrena ili imaju preko 60% vlage
 • se nalaze pored opreme koja proizvodi elektromagnetska polja, kao što su televizori ili radio aparati
 • su izložena temperaturama iznad 50 °C (122 °F) ili ispod –10 °C (14 °F)

Čišćenje

Ne koristite alkohol, razređivač ili druge isparljive hemikalije.

Čišćenje senzora slike

Ako sumnjate da se prljavština ili prašina na senzoru slike pojavljuju na fotografijama, možete da očistite senzor koristeći opciju Očisti senzor slike u meniju podešavanja. Senzor može da se očisti bilo kad koristeći opciju Očisti odmah ili čišćenje može da se izvrši automatski kada je fotoaparat uključen ili isključen.

„((Očisti odmah))“

Držeći fotoaparat na dole, izaberite Očisti senzor slike u meniju podešavanja, zatim markirajte Očisti odmah i pritisnite J. P blješti na kontrolnom displeju i druge operacije ne mogu da se izvrše dok je čišćenje u toku. Ne uklanjajte niti prekidajte povezivanje izvora napajanja dok se čišćenje ne završi i meni podešavanja se ne prikaže.

„((Očisti pri startu/isklj.))“

Izaberite iz sledećih opcija:

 1. Izaberite Očisti pri startu/isklj.

  Prikažite meni Očisti senzor slike kao što je opisano na strani „((Očisti odmah))“ (0 „((Očisti odmah))“). Markirajte Očisti pri startu/isklj. i pritisnite 2.

 2. Izaberite opciju.

  Markirajte opciju i pritisnite J.

Čišćenje senzora slike

Korišćenje kontrola fotoaparata u toku pokretanja prekida čišćenje senzora slike. Čišćenje senzora slike možda neće biti izvršeno pri pokretanju ako se blic puni.

Ako prašina ne može u potpunosti da se ukloni koristeći opciju u meniju Očisti senzor slike, očistite senzor slike manuelno (0 Manuelno čišćenje) ili konsultujte Nikon ovlašćenog servisnog predstavnika.

Ako se čišćenje senzora slike izvrši nekoliko puta zaredom, čišćenje senzora slike će možda privremeno biti onemogućeno da bi se zaštitilo interno kolo fotoaparata. Čišćenje može da se opet vrši nakon kratkog čekanja.

Manuelno čišćenje

Ako strane materije ne mogu da se uklone sa senzora slike koristeći opciju Očisti senzor slike u meniju podešavanja (0 Čišćenje senzora slike), senzor može da se manuelno očisti kao što je ispod opisano. Imajte na umu, međutim, da je senzor izuzetno osetljiv i može lako da se ošteti. Nikon preporučuje da senzor čisti samo Nikon ovlašćeno servisno osoblje.

 1. Napunite punjivu bateriju ili povežite AC adapter.

  Pouzdani izvor napajanje je neophodan kada se proverava ili čisti senzor slike. Isključite fotoaparat i ubacite u potpunosti napunjenu punjivu bateriju ili povežite opcioni AC adapter i priključak napajanja. Opcija Digni i zaklj. ogledalo radi čišćenja je samo dostupna u meniju podešavanja ako fotoaparat nije povezan na pametni uređaj putem Bluetooth-a i nivo punjive baterije je istekao J.

 2. Uklonite objektiv.

  Isključite fotoaparat i uklonite objektiv.

 3. Izaberite Digni i zaklj. ogledalo radi čišćenja.

  Uključite fotoaparat i markirajte Digni i zaklj. ogledalo radi čišćenja u meniju podešavanja i pritisnite 2.

 4. Pritisnite J.

  Poruka će biti prikazana na monitoru a red od crtica će se pojaviti na kontrolnom displeju i tražilu. Da biste povratili normalnu operaciju bez provere senzora slike, isključite fotoaparat.

 5. Podignite ogledalo.

  Pritisnite dugme okidača skroz na dole. Ogledalo će se izdignuti a zavesa zatvarača će se otvoriti, otkrivajući senzor slike. Prikaz u tražilu će se isključiti a red povlaka na kontrolnom displeju će bljesnuti.

 6. Pregledajte senzor slike.

  Držeći fotoaparat tako da svetlo pada na senzor slike, proverite da li senzor ima prašinu ili vlakna. Ako nikakvi strani objekti nisu prisutni nastavite ka Koraku 8.

 7. Očistite senzor.

  Uklonite bilo kakvu prašinu i otpatke sa senzora sa pumpicom. Ne koristite pumpicu-četkicu, jer čekinje mogu da oštete senzor. Prljavštinu koja ne može da se ukloni sa pumpicom može samo da ukloni Nikon ovlašćeno servisno osoblje. Ni pod kojim uslovima ne smete da dodirnete ili obrišete senzor.

 8. Isključite fotoaparat.

  Ogledalo će se vratiti na donju poziciju a zavesa zatvarača će se zatvoriti. Zamenite objektiv ili poklopac tela.

Koristite pouzdan izvor napajanja

Zavesa zatvarača je osetljiva i lako se ošteti. Ako se fotoaparat isključi dok je ogledalo izdignuto, zavesa će se automatski zatvoriti. Da biste sprečili oštećenje zavese, pridržavajte se sledećih predostrožnosti:

 • Ne isključujte fotoaparat niti uklanjajte niti isključujte izvor napajanja dok je ogledalo izdignuto.
 • Ako se punjiva baterija isprazni dok je ogledalo izdignuto, zvučni signal će se čuti i lampica samookidača će blještati kako bi upozorila da će se zavesa zatvarača zatvoriti, a ogledalo spustiti nakon oko dva minuta. Odmah završite čišćenje ili nadgledanje.

Strane materije na senzoru slike

Strana materija koja uđe u fotoaparat kada su objektivi ili poklopci tela uklonjeni ili se zamenjuju (ili u retkim slučajevima mazivo ili fine čestice iz samog fotoaparata) mogu da se zalepe na senzor slike, gde mogu da se pojave na fotografijama snimljenim pod određenim uslovima. Da biste zaštitili fotoaparat kada nema objektiva, obavezno zamenite poklopac tela koji je dostavljen sa fotoaparatom, vodeći računa da prvo uklonite svu prašinu i drugu stranu materiju koja se možda zalepila za stativ fotoaparata, bajonet ili poklopac tela. Izbegavajte kačenje poklopca tela ili menjanje objektiva u prašnjavim okruženjima.

Ako strano telo pronađe put do senzora slike, koristite opciju čišćenja senzora slike kao što je opisano u „((Čišćenje senzora slike))“ (0 „((Očisti odmah))“). Ako problem nastavi da se javlja, manuelno očistite senzor (0 Manuelno čišćenje) ili dajte da senzor očisti Nikon ovlašćeni servisni predstavnik. Fotografije na koje je uticalo prisustvo strane materije na senzoru mogu da se retuširaju koristeći opcije čišćenja slike dostupne u nekim aplikacijama za slike.

Održavanje fotoaparata i dodataka

Fotoaparat je precizan uređaj i zahteva redovno održavanje. Nikon preporučuje da fotoaparat pregleda originalni prodavac ili Nikon ovlašćeni servisni predstavnik jednom svake jedne do dve godine i da se servisira jednom svakih tri do pet godina (imajte na umu da se ove usluge naplaćuju). Čest pregled i održavanje se posebno preporučuju ako se fotoaparat koristi profesionalno. Sve dodatke koji se redovno koriste uz fotoaparat, kao što su objektivi ili opcioni blicevi, treba uključiti prilikom pregleda ili održavanja fotoaparata.