Samookidač može da se koristi da bi se smanjilo podrhtavanje fotoaparata ili za autoportrete.

 1. Izaberite režim samookidača.

  Pritisnite oslobađanje zaključavanja točkića režima okidanja i uključite točkić režima okidanja na E.

  Točkić režima okidanja

 2. Kadrirajte fotografiju i fokusirajte.

  Samookidač ne može da se koristi ako fotoaparat nije u mogućnosti da se fokusira koristeći pojedinačni servo AF ili u drugim situacijama u kojima zatvarač ne može da se okine.

 3. Pokreni tajmer.

  Pritisnite dugme okidača skroz na dole da biste pokrenuli tajmer. Lampica samookidača će početi da bljeska. Dve sekunde pre nego što se fotografija snimi, lampica samookidača će prestati da bljeska. Zatvarač će okinuti oko deset sekundi nakon što krene tajmer.

Da biste isključili samookidač pre nego što se fotografija snimi, stavite birač režima okidanja na drugo podešavanje.

Prekrijte tražilo

Kada snimate fotografije bez oka na tražilu, uklonite gumeni štitnik okulara () i ubacite dostavljeni poklopac okulara kao što je prikazano (). Ovo sprečava da se svetlo koje uđe preko tražila pojavi na fotografijama ili da utiče na ekspoziciju. Čvrsto držite fotoaparat kada uklanjate gumeni štitnik okulara.

Gumeni štitnik okulara

Tražilo okulara

Korišćenje ugrađenog blica

Pre nego što se snimi fotografija sa blicom u režimima gde je potrebno da blic bude manuelno izdignut, pritisnite M (Y) dugme da biste izdigli blic i sačekajte da se indikator spremnosti blica (M) prikaže (0 Manuelni režimi za izbacivanje blica). Fotografisanje će se prekinuti ako blic nije izdignut nakon što se samookidač pokrenuo. Imajte na umu da će samo jedna fotografija biti snimljena kada blic okine, bez obzira na broj izabranih ekspozicija za Prilagođeno podešavanje c3 (Samookidač; 0 Samookidač).

Takođe pogledajte

Za informacije u vezi:

 • Biranja dužine trajanja samookidača, broja snimaka koji su snimljeni i intervala između snimaka, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje c3 (Samookidač; 0 Samookidač).
 • Zvučnih signala koji se čuju kada se samookidač koristi, pogledajte B > Opcije zvučnog signala (0 Opcije zvučnog signala).