Informacije o fotografiji su superimponovane na slike prikazane tokom reprodukcije pune slike. Pritisnite 1 ili 3 da biste prošli kroz informacije o fotografiji. Imajte na umu da su podaci „((samo o slici))“, podaci o fotografisanju, RGB histogrami, svetliji delovi i pregled podataka jedino prikazani ako je odgovarajuća opcija izabrana za Opcije prikaza reprodukcije (0 Opcije prikaza reprodukcije). Podaci o lokaciji su samo prikazani ako su ugrađeni na slici (0 Podaci o lokaciji).

1 Informacije o datoteci
2 Nijedno (samo slika)
3 Pregled podataka
4 Podaci o lokaciji
5 Podaci o fotografisanju
6 RGB histogram
7 Svetliji delovi

Informacije o datoteci

1 Status zaštite
2 Indikator retuširanja
3 Označavanje otpremanja
4 Tačka fokusa *
5 Nosači AF oblasti *
6 Broj kadra/ukupan broj kadrova
7 Kvalitet slike
8 Veličina slike
9 Oblast slike
10 Vreme snimanja
11 Datum snimanja
12 Ocenjivanje
13 Ime fascikle
14 Ime datoteke

Prikazano samo ako je Tačka fokusa izabrana za Opcije prikaza reprodukcije (0 Opcije prikaza reprodukcije), a izabrana fotografija je bila snimljena koristeći tražilo.

Svetliji delovi

1 Svetliji delovi slike *
2 Broj fascikle–broj kadra
3 Trenutni kanal *

Područja koja bljeskaju ukazuju na svetlije delove (područja koja su možda preeksponirana) za trenutni kanal. Držite W (Z) dugme i pritisnite 4 ili 2 da biste prošli kroz kanale na sledeći način:

  • RGB (svi kanali)
  • R (crveno)
  • G (zeleno)
  • B (plavo)

W (Z) dugme

RGB histogram

1 Svetliji delovi slike *
2 Broj fascikle–broj kadra
3

Balans bele

Temperatura boje

Fino podešavanje balansa bele

Zapamćena manuelna postavka

4 Trenutni kanal *
5 Histogram (RGB kanal). Na svim histogramima, horizontalna osa pokazuje svetlinu piksela, vertikalna osa broj piksela.
6 Histogram (crveni kanal)
7 Histogram (zeleni kanal)
8 Histogram (plavi kanal)

Područja koja bljeskaju ukazuju na svetlije delove (područja koja su možda preeksponirana) za trenutni kanal. Držite W (Z) dugme i pritisnite 4 ili 2 da biste prošli kroz kanale na sledeći način:

  • RGB (svi kanali)
  • R (crveno)
  • G (zeleno)
  • B (plavo)
  • Isključen prikaz svetlijih delova

W (Z) dugme

Zumiranje reprodukcije

Da biste zumirali na fotografiju kada je histogram prikazan, pritisnite X (T). Koristite X (T) i W (Z) dugmad da biste zumirali i odzumirali i prevlačili sliku sa višenamenskim biračem. Histogram će se ažurirati da bi pokazao samo podatke za deo slike koji je vidljiv na monitoru.

Histogrami

Histogrami fotoaparata su namenjeni samo kao vodič i mogu da se razlikuju od onih prikazanih u aplikacijama za slike. Neki uzorci histograma pokazani su ispod:

Ako slika sadrži objekte sa širokim opsegom svetlina, distribucija tonova će biti relativno jednaka.

Ako je slika tamna, tonska distribucija će se pomeriti na levo.

Ako je slika svetla, tonska distribucija će se pomeriti na desno.

Povećanje korekcije ekspozicije pomera distribuciju tonova na desno, dok smanjenje korekcije ekspozicije pomera distribuciju na levo. Histogrami mogu da daju približnu ideju sveukupne ekspozicije kada jako ambijentalno svetlo otežava vidljivost prikaza fotografija na monitoru.

Podaci o fotografisanju

1

Merenje

Brzina zatvarača

Blenda

2

Režim fotografisanja

ISO osetljivost 1

3

Korekcija ekspozicije

Optimalno podešavanje ekspozicije 2

4 Žižna daljina
5 Podaci o objektivu
6

Režim fokusa

VR objektiv (smanjenje vibracije) 3

7

Balans bele

Temperatura boje

Fino podešavanje balansa bele

Zapamćena manuelna postavka

8 Kolorni prostor
9 Ime fotoaparata
10 Oblast slike
11 Broj fascikle–broj kadra

12 Tip blica
13 Daljinska kontrola blica
14 Režim blica
15

Kontrola blica

Korekcija snage blica

16 Picture Control 4

17

Smanjenje šuma visoke ISO

Smanjenje šuma kod dugih ekspozicija

18 Active D-Lighting
19 HDR snaga
20 Kontrola vinjetiranja
21 Istorija retuširanja
22 Komentar slike

23 Nosilac autorskog prava 5
24 Ime fotografa 5

Prikazuje se u crvenoj boji ako je fotografija snimljena sa uključenom aut. kontr. ISO osetljivosti.

Prikazano ako je Prilagođeno podešavanje b6 (Fino podesi optimalnu eksp., 0 Fino podesi optimalnu eksp.) podešeno na vrednost koja nije nula za bilo koji metod merenja.

Prikazano samo ako je VR objektiv prikačen.

Prikazane stavke se razlikuju u zavisnosti od izabranog Picture Control.

Peta strana podataka o fotografisanju je prikazana samo ako su informacije o autorskim pravima snimljene sa fotografijom koristeći opciju Informacije o autorskim pravima u meniju podešavanja.

Podaci o lokaciji

Geografska širina, geografska dužina i drugi podaci o lokaciji su dostavljeni i razlikuju se u zavisnosti od GPS ili pametnog uređaja (0 Podaci o lokaciji). U slučaju filmova, podaci daju lokaciju pri pokretanju snimanja.

Pregled podataka

1 Broj kadra/ukupan broj slika
2 Označavanje otpremanja
3 Status zaštite
4 Indikator retuširanja
5 Ime fotoaparata
6 Indikator komentara slike
7 Indikator podataka o lokaciji
8 Histogram pokazuje distribuciju tonova na slici (0 Histogrami).
9 Kvalitet slike
10 Veličina slike
11 Oblast slike
12 Ime datoteke
13 Vreme snimanja
14 Ime fascikle
15 Datum snimanja
16 Ocenjivanje
17 Merenje
18 Režim fotografisanja
19 Brzina zatvarača
20 Blenda
21 ISO osetljivost *
22 Žižna daljina
23 Active D-Lighting
24 Picture Control
25 Kolorni prostor
26 Režim blica
27

Balans bele

Temperatura boje

Fino podešavanje balansa bele

Zapamćena manuelna postavka

28

Korekcija snage blica

Režim commander

29 Korekcija ekspozicije

Prikazuje se u crvenoj boji ako je fotografija snimljena sa uključenom aut. kontr. ISO osetljivosti.