Active D-Lighting

Active D-Lighting čuva detalje u svetlijim delovima i senkama, kreirajući fotografije sa prirodnim kontrastom. Koristite kod scena sa visokim kontrastom, na primer kada fotografišete jarko osvetljen spoljašnji pejzaž kroz vrata ili prozor ili kada snimate slike subjekata koji se nalaze u hladu po sunčanom danu. Najefektivnija je kada se koristi sa matrix merenjem (0 Merenje).

Active D-Lighting isključen

Active D-Lighting: Y Automatski

„Active D-Lighting“ nasuprot „D-Lighting“-a

Opcija Active D-Lighting u menijima fotografije i snimanja filma prilagođava ekspoziciju pre fotografisanja kako bi se optimizovao dinamički opseg, dok opcija D-Lighting u meniju retuširanja (0 D-Lighting) posvetljava senke na slikama posle fotografisanja.

Za korišćenje Active D-Lighting:

 1. Izaberite Active D-Lighting.

  Markirajte Active D-Lighting u meniju fotografisanja i pritisnite 2.

 2. Izaberite opciju.

  Markirajte željenu opciju i pritisnite J. Ako je Y Automatsko izabrano, fotoaparat će automatski prilagoditi Active D-Lighting u skladu sa uslovima fotografisanja (u režimu M, međutim, Y Automatski je ekvivalentan sa Q Normalno).

Active D-Lighting

Šum (nepravilno raspoređeni svetli pikseli, fog šum ili linije) se možda neće pojaviti na fotografijama snimljenim sa Active D-Lighting. Nejednako senčenje može da bude vidljivo na nekim subjektima. Active D-Lighting se ne primenjuje pri visokim ISO osetljivostima (Visoka 0,3–Visoka 5).

Active D-Lighting i filmovi

Ako je Isto kao podeš. za fotografije izabrano za Active D-Lighting u meniju snimanja i Automatsko je izabran u meniju fotografisanja, filmovi će se snimiti pri podešavanju koje je ekvivalentno sa Normalno. Active D-Lighting se ne primenjuje pri veličini slike od 3840 × 2160.

Takođe pogledajte

Za informacije o promenljivim Active D-Lighting tokom serije snimaka, pogledajte „Bracketing“ (0 ADL bracketing).

Visok dinamički opseg (HDR)

Koristi se sa subjektima visokog kontrasta, Visok Dinamički Opseg (HDR) čuva detalje u svetlijim delovima i senkama kombinujući dva snimka koji su načinjeni pri različitim ekspozicijama. HDR je najefektivniji kada se koristi sa matrix merenjem (0 Merenje; sa spot ili merenjem sa prioritetom centra i ne-CPU objektivom, snaga Automatski je ekvivalentna sa Normalno). Ne može da se koristi da bi se snimile NEF (RAW) slike. Blic osvetljenje, bracketing (0 Bracketing), višestruka ekspozicija (0 Višestruka ekspozicija) i serija intervala (0 Intervalski film) ne mogu da se koriste dok je HDR na snazi i brzine zatvarača od A i % nisu dostupne.

Prva ekspozicija (tamnija)

+

Druga ekspozicija (svetlija)

Kombinovana HDR slika

 1. Izaberite HDR (visoki dinamički opseg).

  Markirajte HDR (visoki dinamički opseg) u meniju fotografisanja i pritisnite 2.

 2. Izaberite režim.

  Markirajte Režim HDR i pritisnite 2.

  Markirajte jedno od sledećeg i pritisnite J.

  • Da biste snimili seriju HDR fotografija, izaberite 6 Uključeno (serija). HDR fotografisanje će se nastaviti dok ne izaberete Isključeno za Režim HDR.
  • Da biste snimili jednu HDR fotografiju, izaberite Uklj. (pojedinačna fotografija). Normalno fotografisanje će se automatski nastaviti nakon što kreirate pojedinačnu HDR fotografiju.
  • Da biste izašli bez kreiranja dodatnih HDR fotografija, izaberite Isključeno.

  Ako je Uključeno (serija) ili Uklj. (pojedinačna fotografija) izabrano, l ikona će se prikazati na tražilu.

 3. Izaberite HDR snaga.

  Da biste izabrali razliku u ekspoziciji između dva snimka (HDR snaga), markirajte HDR snaga i pritisnite 2.

  Markirajte željenu opciju i pritisnite J. Ako se Automatski izabere, fotoaparat će automatski prilagoditi HDR snagu da odgovara sceni.

 4. Kadrirajte fotografiju, fokusirajte i fotografišite.

  Fotoaparat snima dve ekspozicije kada je dugme okidača pritisnuto skroz do kraja. l j će blještati na kontrolnom displeju i l l na tražilu dok se slike kombinuju; nijedna fotografija ne može da se snimi dok se snimanje ne završi. Bez obzira na opciju trenutno izabranu za režim okidanja, samo jedna fotografija će se snimiti svaki put kada se dugme okidača pritisne.

  Ako se Uključeno (serija) izabere, HDR će se samo isključiti kada je Isključeno izabrano za Režim HDR; ako je Uklj. (pojedinačna fotografija) izabrano, HDR se automatski isključuje nakon što se fotografija snimi. l ikona se gubi sa prikaza kada se HDR fotografisanje okonča.

Kadriranje HDR fotografija

Krajevi slika će se iseći. Željeni rezultati možda neće biti postignuti ako se fotoaparat ili subjekt pomeraju u toku fotografisanja. Preporučuje se korišćenje stativa. U zavisnosti od scene, efekti možda neće biti vidljivi, senke mogu da se pojave oko svetlih objekata ili oreoli mogu da se pojave oko tamnih objekata. Nejednako senčenje može da bude vidljivo na nekim subjektima.

BKT dugme

Ako je HDR (visok dinamički opseg) izabran za Prilagođeno podešavanje f1 (Korisničko dodeljivanje kontrola) > Dugme BKT + y (0 Korisničko dodeljivanje kontrola), možete da izaberete režim HDR pritiskajući BKT dugme i rotirajući glavni komandni točkić, a snagu pritiskajući BKT dugme i rotirajući pomoćni komandni točkić. Režim i snaga su prikazani na kontrolnom displeju: ikone koje predstavljaju režim su 5 za Isključeno, B za Uključeno (pojedinačna fotografija) i 6 za Uključeno (serija), dok su one koje predstavljaju snagu & za Automatski, 7 za Ekstra visoko, 8 za Visoko, 9 za Normalno i ! za Nisko.

Intervalsko fotografisanje

Ako je Uključeno (serija) izabrano za Režim HDR pre nego što intervalsko fotografisanje počne, fotoaparat će nastaviti da snima HDR fotografije u izabranim intervalima (ako je Uklj. (pojedinačna fotografija) izabrano, intervalsko fotografisanje će se okončati nakon pojedinačnog snimka).