Segment filma ili broj snimaka koji mogu da se snime sa potpuno napunjenim punjivim baterijama varira u zavisnosti od stanja punjive baterije, temperature, intervala između snimaka i dužine vremena tokom kojeg su meniji prikazani. Primeri cifara za EN-EL15a (1900 mAh) punjive baterije su dati ispod 1.

 • Fotografije, režim okidanja pojedinačne slike (CIPA standard 2): Oko 950 snimaka
 • Fotografije, režim okidanja pojedinačne slike (Nikon standard 3): Oko 3880 snimaka
 • Filmovi 4: Oko 80 minuta HD segmenta filma

EN-EL15c, EN-EL15b ili EN-EL15 baterije takođe mogu da se koriste umesto EN-EL15a, ali imajte na umu da manje slika može ponekad da se snimi pri jednom punjenju sa EN-EL15 nego sa EN-EL15c/EN-EL15b/EN-EL15a.

Mereno pri 23 °C (±2 °C) sa AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6G ED VR objektivom pod sledećim testnim uslovima: objektiv ciklus kroz beskonačnost do minimalnog opsega i jedna fotografija fotografisana pri podrazumevanim podešavanjima jednom na svakih 30 s; blic koji se jednom okine svaki drugi snimak. Živi prikaz slike se ne koristi.

Mereno pri 23 °C (±2 °C) sa AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6 G ED VR objektiv pod sledećim testnim uslovima: kvalitet slike podešen na JPEG normalno, veličina slike podešena na L (veliko), brzina zatvarača 1/250 s, dugme okidača pritisnuto do pola na tri sekunde i fokus ciklus od beskonačnosti do minimalnog opsega tri puta; šest snimaka se zatim fotografiše jedno posle drugog i monitor se uključuje na pet sekundi a zatim isključuje; ciklus se ponavlja kada tajmer pripravnosti istekne.

Mereno na 23 °C (±2 °C) sa fotoaparatom pri podrazumevanim podešavanjima i AF-S DX NIKKOR 18–140 mm f/3,5–5,6G ED VR objektivom pod uslovima koji su navedeni od strane Camera and Imaging Products Association (CIPA). Individualni filmovi se kadriraju od jedne ili više datoteka, svaka do 4 GB veličine i mogu ukupno da budu dugački 29 minuta 59 sekundi; snimanje može da se okonča pre nego što se ova ograničenja postignu ako se temperatura fotoaparata podiže.

Sledeće može smanjiti vek baterije:

 • Korišćenje monitora
 • Držanje dugmeta okidača pritisnutim do pola
 • Ponovljene operacije autofokusa
 • Snimanje NEF (RAW) fotografija
 • Male brzine zatvarača
 • Korišćenje Wi-Fi (bežična LAN mreža) i Bluetooth funkcija fotoaparata
 • Korišćenje fotoaparata sa opcionim povezanim dodacima
 • Korišćenje VR režima (smanjenje vibracije) sa VR objektivima
 • Neprestano zumiranje i odzumiranje sa AF-P objektivom.

Da biste obezbedili da dobijate najviše od Nikon EN-EL15a punjivih Li-jonskih baterija:

 • Držite kontakte punjivih baterija čistim. Zaprljani kontakti mogu da smanje vek baterije.
 • Koristite punjive baterije odmah posle punjenja. Punjive baterije će izgubiti svoj napon ako se ostave neiskorišćene.