Filmovi su naznačeni od strane 1 ikone tokom reprodukcije pune slike (0 Pregled slika). Taknite a ikonu na monitoru ili pritisnite J da biste pokrenuli reprodukciju; vaša trenutna pozicija je navedena od strane trake napredovanja filma.

1 1 ikona
2 Dužina
3 a ikona

4 Trenutna pozicija/ukupna dužina
5 Traka napredovanja filma
6 Jačina zvuka
7 Vodič

Sledeće operacije mogu da se izvrše:

p ikona

Filmovi sa indeksom (0 Indeksi) su naznačeni od strane p ikone u reprodukciji pune slike.