Pročitajte ovaj odeljak zarad pomoći pri povezivanju ili preuzimanju slika sa fotoaparata.

Wi-Fi zahtev (samo iOS)

SnapBridge se obično oslanja na Bluetooth za povezivanja između fotoaparata i pametnog uređaja, ali će se prebaciti na Wi-Fi za daljinsko fotografisanje i slično. U nekim verzijama iOS-a, SnapBridge će od vas tražiti da izvršite manuelno prebacivanje, u kom slučaju treba da sledite korake ispod.

  1. Nakon što vidite naziv mreže fotoaparata (SSID) i lozinku, taknite View options (Vidi opcije). Podrazumevani SSID je isti kao naziv fotoaparata.

  2. Na listi mreže, izaberite SSID koji ste videli u Koraku 1.

  3. Kada se prvi put povezujete putem Wi-Fi mreže, od vas će se tražiti da unesete lozinku fotoaparata. Unesite lozinku koju ste naveli u Koraku 1 (imajte na umu da su lozinke osetljive na veličinu slova). Kada se uspostavi veza, će se pojaviti pored SSID fotoaparata kao što je prikazano na desnoj strani; vratite se u aplikaciju SnapBridge. Od vas se neće tražiti da unesete lozinku kada se sledeći put povežete na fotoaparat. Wi-Fi SSID fotoaparata i lozinka mogu da se promene koristeći Wi-Fi > Podešavanja mreže opciju u meniju podešavanja fotoaparata. Preporučujemo da periodično promenite lozinku da biste zaštitili svoju privatnost.