Možete da fotografišete koristeći ugrađeni blic, blic montiran na šinu za blic i opremu fotoaparata ili jedan ili više daljinskih bliceva.

Ugrađeni ili blic koji se montira na fotoaparat

Fotografišite koristeći:

Ugrađeni blic (pogledajte 0 Fotografisanje blicem)

Blic montiran na šinu za blic i opremu fotoaparata (pogledajte uputstvo koje je dostavljeno sa blicem)

Daljinsko fotografisanje blicem

Sledeći tipovi bežične kontrole blica (Advanced Wireless Lighting (Napredno bežično osvetljavanje) ili AWL) može da se koristi sa jednim ili više daljinskih bliceva:

Optički AWL putem ugrađenog blica (0 Ugrađeni blic/SB-500)

Optički AWL putem blic montiranog na šinu (0 Ugrađeni blic/SB-500, Ostali blicevi)

Radio AWL koristi podešavanja izabrana sa SB-5000 (0 Radio AWL koji koristi kontrole na SB-5000)

Radio AWL u kombinaciji sa optičkim AWL putem ugrađenog blica u fotoaparatu (0 Optički/radio AWL)

Radio AWL (0 Radio AWL)