Sledite korake ispod da biste izabrali temperaturu boje kada je K (Izaberi temperaturu boje) izabrano za balans bele.

Izaberi temperaturu boje

Imajte na umu da željeni rezultati neće biti dobijeni sa blicom ili fluorescentnim osvetljenjem. Izaberite N (Blic) ili I (Fluorescentno) za ove izvore. Sa drugim izvorima svetla, načinite probni snimak kako biste utvrdili da li je izabrana vrednost odgovarajuća.

Meni balansa bele

Temperatura boje može da se izabere koristeći opciju Balans bele u meniju fotografisanja. Unesite vrednosti za jantarno-plave i zeleno-purpurnocrvene ose (0 Meni balansa bele) kao što je ispod opisano.

 1. Izaberite Izaberi temperaturu boje.

  Izaberite Balans bele u meniju fotografisanja, zatim markirajte Izaberi temperaturu boje i pritisnite 2.

 2. Izaberite vrednosti za jantarno–plavu i zeleno–purpurnocrvenu.

  Pritisnite 4 ili 2 da biste markirali cifre na jantarno (A)–plavoj (B) osi ili zeleno (G)–purpurnocrvenoj (M) osi i pritisnite 1 ili 3 da biste promenili.

  Vrednost za jantarnu (A)–plavu (B) osu

  Vrednost za zelenu (G)–purpurnocrvenu (M) osu

 3. Pritisnite J.

  Pritisnite J da biste sačuvali promene i vratili se na menije fotografisanja. Ako je vrednost koja nije 0 izabrana za zelenu (G)–purpurnocrvenu (M) osu, zvezdica („E“) će se prikazati pored K ikone.

L (U) dugme

Kada je K (Izaberi temperaturu boje) izabrano, L (U) dugme može da se koristi da bi se izabrala temperatura boje, iako samo za jantarnu (A)–plavu (B) osu. Pritisnite L (U) dugme i rotirajte pomoćni komandni točkić dok se željena vrednost ne prikaže (prilagođavanja su napravljena u miredima; 0 „((Mired))“). Da biste direktno ušli u temperaturu boje, pritisnite L (U) dugme i pritisnite 4 ili 2 da biste markirali cifru i pritisnite 1 ili 3 da biste je promenili.

L (U) dugme

Pomoćni komandni točkić

Kontrolni displej

Živi prikaz slike

U živom prikazu slike, izabrana vrednost je prikazana na monitoru.