Daljinski blicevi mogu da se kontrolišu putem optičkih signala (optički AWL) sa ugrađenog blica ili opcionog blica koji je montiran na šinu za blic i opremu fotoaparata.

Ugrađeni blic/SB-500

Koristite ugrađeni blic ili opcioni SB-500 kao glavni blic koji kontroliše daljinske bliceve.

 1. C: Podignite ugrađeni blic.

  Pritisnite M (Y) dugme da biste izdigli ugrađeni blic. Ako ćete koristiti SB-500 kao glavni blic, montirajte ga na šinu za blic i opremu fotoaparata.

 2. C: Omogućite optički AWL.

  U meniju fotografisanja, izaberite Optički AWL za Kontrola blica > Opcije bežičnog blica.

 3. C: Izaberite Opcije grupnog blica.

  Izaberite Kontrola blica u meniju fotografisanja, zatim markirajte Opcije grupnog blica i pritisnite 2.

 4. C: Izaberite režim kontrole blica.

  Izaberite režim kontrole blica i nivo blica za glavni blic i bliceve u svakoj grupi:

  • TTL: i-TTL kontrola blica.
  • qA: Automatska blenda (dostupna samo sa kompatibilnim blicevima; imajte na umu da ugrađeni blic i SB-500 nisu kompatibilni sa automatskom blendom).
  • M: Manuelno izaberite nivo blica.
  • – – (isključeno): Jedinice ne okidaju, a nivo blica ne može da se prilagodi.

  Izaberite kanal za glavni blic. Ako daljinski blicevi uključuju SB-500, morate da izaberete kanal 3, ali inače možete da izaberete bilo koji kanal između 1 i 4.

 5. f: Podesite kanal.

  Podesite daljinske bliceve na kanal izabran u Koraku 4.

 6. f: Grupišite daljinske bliceve.

  Izaberite grupu (A ili B) za svaki daljinski blic. Iako nema ograničenja za broj daljinskih bliceva koji mogu da se koriste, praktični maksimum je tri po grupi. Sa više od ovog broja, svetlo koje se emituje od strane daljinskih bliceva će uticati na učinak.

 7. C/f: Kadrirajte snimak.

  Kadrirajte snimak i uredite bliceve. Pogledajte dokumentaciju koja je dostavljena sa blicevima za više informacija. Nakon uređivanja jedinica, pritisnite dugmad za testiranje na blicevima kako biste potvrdili da svi blicevi rade.

 8. C/f: Snimite fotografije.

  Potvrdite da li su lampice za spremnost za sve bliceve upaljene pre svakog snimka.

Ostali blicevi

Za informacije o korišćenju optičkog AWL sa drugim blicevima, pogledajte uputstvo koje je dostavljeno sa blicem.

Optički AWL

Pozicionirajte prozore senzora na daljinskim blicevima kako bi uhvatili svetlost sa glavnog blica (naročita briga je neophodna ako fotoaparat nije montiran na stativ). Obavezno se postarajte da direktno svetlo ili jaka odbijanja od svetla sa daljinskih bliceva na uđu na objektiv fotoaparata (u TTL režimu) ili na fotoćelije na daljinskim blicevima (qA režim), jer ovo može da utiče na ekspoziciju. Da bi se sprečilo da se blicevi sa niskim intenzitetom emitovani od strane glavnog blica pojave na fotografijama snimljenim pri kratkom opsegu, birajte niske ISO osetljivosti ili mali otvor blende (visoki f-brojevi). Nakon pozicioniranja daljinskih bliceva, snimite probni snimak i pregledajte rezultate na monitoru fotoaparata.

Korekcija snage blica

Vrednost korekcije snage blica izabrane sa M (Y) dugmetom i pomoćnim komandnim točkićem je dodata na vrednosti korekcije snage blica izabrane u meniju opcije bežičnog blica. Y ikone su prikazane na kontrolnom displeju i tražilu kada se vrednost korekcije snage blica koja nije ±0 izabere za glavni ili daljinski blic u TTL ili qA režimu.