Korekcija ekspozicije se koristi da promeni ekspoziciju sa vrednosti koju je predložio fotoaparat, čineći slike svetlijim ili tamnijim. Najefektivnija je kada se koristi sa prioritetom centra ili spot merenjem (0 Merenje). Izaberite od vrednosti između –5 EV (premala ekspozicija) i +5 EV (prevelika ekspozicija) u inkrementima od 1/3 EV. Opšte uzev, pozitivne vrednosti čine da subjekat izgleda svetlije dok negativne vrednosti čine da je on tamniji.

-1 EV

Nema korekcije ekspozicije

+1 EV

Da biste izabrali vrednost korekcije ekspozicije, pritisnite E dugme i rotirajte glavni komandni točkić dok se željena vrednost ne prikaže.

E dugme

Glavni komandni točkić

±0 EV
(E dugme pritisnuto)

–0,3 (–1/3) EV

+2,0 EV

Pri vrednostima koja nisu ±0,0, 0 u centru indikatora ekspozicije će blještati (osim u režimu M) i E ikona će se prikazati na kontrolnom displeju i tražilu nakon što okinete E dugme. Trenutna vrednost za korekciju ekspozicije može da se potvrdi u indikatoru ekspozicije pritiskajući E dugme.

Normalna ekspozicija može da se vrati podešavanjem korekcije ekspozicije na ±0. Osim u režimima SCENE i EFFECTS, korekcija ekspozicije nije resetovana kada se fotoaparat isključi (u SCENE i EFFECTS režimima, korekcija ekspozicije će se resetovati kada se drugi režim izabere ili se fotoaparat isključi).

Režim M

U režimu M, korekcija ekspozicije utiče samo na indikator ekspozicije; brzina zatvarača i blenda se ne menjaju.

Fotografisanje blicom

Kada se koristi blic, korekcija ekspozicije utiče i na nivo blica i na ekspoziciju, menjajući svetlinu i glavnog subjekta i pozadine. Prilagođeno podešavanje e3 (Korekcija ekspozicije za blic, 0 Korekcija ekspozicije za blic) može da se koristi da ograniči efekte korekcije ekspozicije za samo pozadinu.

Takođe pogledajte

Za informacije u vezi:

  • Biranja veličine inkremenata koji su dostupni za korekciju ekspozicije, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje b2 (EV koraci za kontrolu ekspozicije, 0 EV koraci za kontrolu ekspozicije).
  • Pravljenja prilagođavanja za korekciju ekspozicije bez pritiskanja E dugmeta, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje b3 (Laka korekcija ekspozicije, 0 Laka korekcija ekspozicije).
  • Automatskog menjanja ekspozicije, nivoa blica, balansa bele ili Active D-Lighting, pogledajte „((Bracketing))“ (0 Bracketing).