Nivo punjive baterije

Nivo punjive baterije je prikazan u kontrolnom displeju i tražilu.

Kontrolni displej

Tražilo

Kontrolni displej Tražilo Opis
L Punjiva baterija je u potpunosti napunjena.
K Punjiva baterija je delimično ispražnjena.
J
I
H d Nizak nivo punjive baterije. Napunite punjivu bateriju ili pripremite rezervnu punjivu bateriju.
H
(blješti)
d
(blješti)
Okidanje zatvarača je onemogućeno. Napunite ili zamenite punjivu bateriju.

Broj preostalih ekspozicija

Kontrolni displej i tražilo prikazuju brojeve fotografija koje mogu da se snime pri trenutnim podešavanjima (vrednosti preko 1000 su zaokružene na najbližu stotinu; na primer, vrednosti između 2100 i 2199 su prikazane kao 2,1 k).

Broj preostalih ekspozicija

Kontrolni displej

Tražilo