Kada prvi put uključite fotoaparat, od vas će se tražiti da izaberete jezik koristeći višenamenski birač i dugme J.

Čarobnjak za povezivanje će se prikazati; da biste uparili fotoaparat i pametni uređaj, nastavite ka „((Povezivanje koristeći SnapBridge))“ (0 Povezivanje koristeći SnapBridge).

Da nastavite bez korišćenja SnapBridge za uparivanje fotoaparata sa pametnim uređajem, pritisnite G i koristite višenamenski birač i dugme J da biste podesili sat fotoaparata. Nikakve druge operacije ne mogu da se izvrše dok se sat ne podesi.

G dugme

Izaberite vremensku zonu

Izaberite format datuma

Izaberite opciju letnjeg računanja vremena

Podesite vreme i datum (imajte na umu da fotoaparat koristi 24-časovni sat)

Ponovno pokretanje uparivanja kasnijeg datuma

Ako ne završite uparivanje prvi put kada uključite fotoaparat, možete da pokrenete uparivanje bilo kada ako izaberete Poveži se sa pametnim uređajem u meniju podešavanja fotoaparata (0 Poveži se sa pametnim uređajem).