Ocenite slike ili ih označite kao kandidate za kasnije brisanje. Ocene takođe mogu da se pregledaju u NX Studio. Ocene nisu dostupne sa zaštićenim slikama.

Ocenjivanje individualnih slika

 1. Izaberite sliku.

  Prikažite ili markirajte sliku.

 2. Opcije prikaza reprodukcije.

  Pritisnite dugme i da biste prikazali opcije reprodukcije.

  Dugme i

 3. Izaberite Ocenjivanje.

  Markirajte Ocenjivanje i pritisnite J.

 4. Izaberite ocenjivanje.

  Pritisnite 4 ili 2 da biste izabrali ocenjivanje od nula do pet zvezdica ili izaberite ) da biste obeležili sliku kao kandidata za kasnije brisanje. Pritisnite J da biste završili operaciju.

Ocenjivanje više slika

Koristite opciju Ocenjivanje u meniju reprodukcije da biste ocenili više slika.

 1. Izaberite Ocenjivanje.

  Markirajte Ocenjivanje u meniju reprodukcije i pritisnite 2.

 2. Ocenite slike.

  Koristite višenamenski birač da biste markirali slike (da biste videli trenutno markiranu sliku u punom kadru, pritisnite i držite X/T dugme) a zatim pritisnite i držite W (Z) dugme dok pritiskate 1 ili 3 da biste izabrali ocenjivanje od nula do pet zvezdica, ili izaberite ) da biste označili sliku kao kandidata za kasnije brisanje. Pritisnite J da biste završili operaciju.