Manuelni fokus je dostupan za objektive koji ne podržavaju autofokus (ne-AF NIKKOR objektivi) ili kada autofokus ne proizvodi željene rezultate (0 Dobijanje dobrih rezultata sa autofokusom).

AF objektivi: Podesite prekidač režima fokusa objektiva (ako postoji) i birač režima fokusa fotoaparata na M.

Birač režima fokusa

AF objektivi

Ne koristite AF objektive sa prekidačem režima fokusa objektiva podešenim na M i biračem režima fokusa fotoaparata podešenim na AF. Nepoštovanje ove predostrožnosti može da ošteti fotoaparat ili objektiv. Ovo se ne odnosi na AF-S objektive, koji mogu da se koriste u M režimu bez podešavanja birača režima fokusa fotoaparata na M.

Objektivi sa manuelnim fokusom: Fokusirajte manuelno.

Da biste manuelno fokusirali, prilagodite prsten objektiva za fokusiranje sve dok se subjekat ne nađe u fokusu. Fotografije mogu da se snime bilo kada, čak i kada slika nije u fokusu.

Elektronski daljinomer (Fotografisanje tražilom)

Indikator fokusa u tražilu može da se koristi da bi potvrdio da li je subjekat u izabranoj tački fokusa u fokusu (tačka fokusa može da se izabere između bilo koje od 51 tačke fokusa). Nakon što pozicionirate subjekta u izabranu tačku fokusa, pritisnite dugme okidača do pola i rotirajte prsten za fokusiranje dok se indikator ispravnog fokusa (I) ne prikaže. Imajte na umu da kod subjekata navedenih u „((Dobijanje dobrih rezultata sa autofokusom))“ (0 Dobijanje dobrih rezultata sa autofokusom), indikator ispravnog fokusa može ponekad biti prikazan kada subjekat nije u fokusu; potvrdite fokus u tražilu pre nego što fotografišete. Za informacije o korišćenju elektronskog daljinomera sa opcionim AF-S/AF-I telekonverterima, pogledajte „((AF-S/AF-I telekonverteri))“ (0 AF-S/AF-I telekonverteri).

AF-P objektivi

Kada se AF-P objektiv (0 Kompatibilni CPU objektivi) koristi u režimu manuelnog fokusa, indikator ispravnog fokusa će blještati u tražilu (ili u živom prikazu slike, tačka fokusa će blještati na monitoru) da bi upozorio da nastavljanje rotacije prstena za fokusiranje u trenutnom smeru neće staviti subjekat u fokus.

Pozicija žižne ravni

Da biste odredili razdaljinu između vašeg subjekta i fotoaparata, izmerite je počev od oznake žižne ravni (E) na telu fotoaparata. Razdaljina između površine bajoneta na koju naleže objektiv i žižne ravni je 46,5 mm (1,83 in.).

46,5mm

Oznaka žižne ravni

Živi prikaz slike

Pritisnite X (T) dugme da biste zumirali za precizan fokus u živom prikazu slike (0 Pregled zumiranja u živom prikazu slike).

X (T) dugme