Nikon D7500 digitalni fotoaparat

Tip

Efektivni pikseli

Senzor slike

Čuvanje

Tražilo

Objektiv

Zatvarač

Okidanje

Ekspozicija

Fokus

Blic

Balans bele

Bracketing

Živi prikaz slike

Film

Monitor

Reprodukcija

Interfejs

Bežična mreža/Bluetooth

Podržani jezici (languages)

Izvor napajanja

Navoj za stativ

Dimenzije/težina

Radno okruženje

  • Osim ako nije drugačije navedeno, sva merenja su izvršena u skladu sa standardima ili smernicama Camera and Imaging Products Association (CIPA).
  • Sve cifre su za fotoaparat sa u potpunosti napunjenom punjivom baterijom.
  • Nikon zadržava pravo da promeni izgled i specifikacije hardvera i softvera koji su opisani u ovom uputstvu u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja. Nikon neće odgovarati za štete do kojih može da dođe usled bilo kakve greške koju ovo uputstvo može sadržavati.

MH-25a punjač baterije

Simboli na ovom proizvodu predstavljaju sledeće:

m AC, p DC, q Oprema klase II (Konstrukcija proizvoda je dvostruko izolirana.)

EN-EL15a punjiva Li-jonska baterija

Podržani standardi

  • DCF verzija 2.0: Design Rule for Camera File System (DCF) je standard široko primenjen u industriji digitalnih fotoaparata da bi se osigurala usklađenost između različitih marki fotoaparata.
  • Exif verzija 2.31: Fotoaparat podržava Exif (Exchangeable Image File Format for Digital Still Cameras) verziju 2.31, standard u kome se informacije pohranjene na fotografijama koriste za optimalnu reprodukciju boje kada se slike šalju na štampače usklađene sa Exif-om.
  • PictBridge: Standard razvijen kroz saradnju sa industrijama digitalnih fotoaparata i štampača, omogućava da se fotografije šalju direktno na štampač bez prethodnog prenosa na računar.
  • HDMI: High-Definition Multimedia Interface je standard za multimedijalne interfejse koji se koristi u potrošačkoj elektronici i AV uređajima sposobnim da prenesu audiovizuelne podatke i kontrolne signale HDMI kompatibilnim uređajima putem veze sa jednim kablom.

Oznaka usklađenosti

Standardi sa kojima je fotoaparat usklađen mogu da se pogledaju koristeći opciju Oznaka usklađenosti u meniju podešavanja (0 Oznaka usklađenosti).

FreeType licenca (FreeType2)

Delovi ovog softvera su pod zaštitom autorskih prava © 2012 The FreeType Project (https://www.freetype.org). Sva prava su zadržana.

MIT licenca (HarfBuzz)

Delovi ovog softvera su pod zaštitom autorskih prava © 2017 The HarfBuzz Project (https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz). Sva prava su zadržana.

Informacije o zaštitnom znaku

IOS je zaštitni znak ili registrovani zaštitni znak Cisco Systems, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama i koristi se pod licencom. Windows je ili registrovani zaštitni znak ili zaštitni znak Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. Mac, macOS, OS X, Apple®, App Store® Apple logoi, iPhone®, iPad® i iPod touch® su zaštitni znaci Apple Inc. registrovani u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili drugim zemljama. Android, Google Play i Google Play logo su zaštitni znaci Google LLC. Android robot se reprodukuje ili menja na osnovu dela koje je Google stvorio i deli, a koristi se u skladu sa uslovima opisanim u Licenci autorstva Creative Commons 3.0. PictBridge je zaštitni znak Camera and Imaging Products Association (CIPA). SD, SDHC i SDXC logoi su zaštitni znaci SD-3C, LLC. HDMI, HDMI logo i High-Definition Multimedia Interface su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci HDMI Licensing LLC.

Wi-Fi i Wi-Fi logo su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci Wi-Fi saveza.

Bluetooth® oznaka za reč i logoi su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i bilo kakvo korišćenje tih oznaka od strane Nikon korporacije je pod licencom.

Sva druga trgovačka imena pomenuta u ovom uputstvu ili drugim dokumentima isporučenim zajedno sa vašim Nikon proizvodom su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci njihovih odgovarajućih nosilaca.

Use of the Made for Apple badge means that an accessory has been designed to connect specifically to the Apple products identified in the badge, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with an Apple product may affect wireless performance.