Tokom fotografisanja tražilom, možete da pritisnete R dugme da biste pregledali prikaz informacija na monitoru koji navodi takve podatke kao brzina zatvarača, blenda, broj preostalih ekspozicija i režim AF-oblasti.

R dugme

1 Režim fotografisanja
2 Indikator fleksibilnog programa
3 Indikator sinhronizacije blica
4 Brzina zatvarača
5 Blenda (f-broj)
6

Režim okidanja

Kontinualna brzina fotografisanja

7 Active D-Lighting indikator
8 Picture Control indikator
9 Indikator oblasti slike
10 „k“ (pojavljuje se kada ima memorije za više od 1000 ekspozicija)
11

Broj preostalih ekspozicija

Indikator vremena snimanja serije

12

Indikator ekspozicije

Prikaz korekcije ekspozicije

Indikator napredovanja bracketinga

Bracketing ekspozicije i blica

Bracketing balansa bele

13

Balans bele

Indikator finog podešavanja balansa bele

14 Indikator komentara slike
15 Informacije o autorskim pravima
16 Veličina slike
17 Kvalitet slike
18 Režim autofokusa
19 Indikator režima AF-oblasti
20 Merenje
21

Indikator bracketinga ekspozicije i blica

Indikator bracketinga balansa bele

ADL bracketing indikator

HDR indikator

22

Nivo ADL bracketinga

HDR snaga

Višestruki indikator ekspozicije

23

Bluetooth indikator povezivanja

Režim rada u avionu

24

Wi-Fi indikator povezivanja

Eye-Fi indikator povezivanja

25 Indikator satelitskog signala
26 Indikator smanjena šuma kod dugih ekspozicija
27 Indikator kontrole vinjetiranja
28 Automatska kontrola distorzije
29 Elekt. zatv. prednje zavese
30 Režim kašnjenja ekspozicije
31 Indikator smanjenja vibracije
32

Indikator intervala okidača

Indikator protoka vremena

Indikator „sat nije podešen“

33 Indikator „pisak“
34 Indikator baterije
35

Indikator ISO osetljivosti

ISO osetljivost

Indikator automatske ISO osetljivosti

36 i ikona
37 Režim blica
38 Indikator kontrole blica
39 Indikator FV zaključavanja
40

Indikator korekcije snage blica

Vrednost korekcije snage blica

41

Indikator korekcije ekspozicije

Vrednost korekcije ekspozicije

Napomena: Prikaz je pokazan sa svim upaljenim indikatorima u cilju ilustracije.

Isključivanje monitora

Da biste izbrisali informacije o fotografisanju ili blicu sa monitora, pritisnite ponovo R dugme ili pritisnite dugme okidača do pola. Monitor će se automatski isključiti ako se nijedna operacija ne izvrši oko 4 sekundi. Monitor će se takođe isključiti ako prekrijete senzor oka ili gledate kroz tražilo. Za informacije o biranju koliko će monitor ostati uključen pre automatskog isključivanja, pogledajte Prilagođeno Podešavanje c4 (Kašnjenje isključivanja monitora, 0 Kašnjenje isključivanja monitora).

Takođe pogledajte

Za informacije o biranju boje slova na prikazu informacija, pogledajte B > Prikaz informacija (0 Prikaz informacija).

Y („((Sat nije podešen))“) ikona

Sat fotoaparata se napaja od strane nezavisnog, punjivog izvora napajanja, koji se puni po potrebi kada se glavna punjiva baterija instalira ili se fotoaparat napaja od strane opcionog priključka napajanja i AC adaptera (0 Drugi dodaci). Dva dana punjenja će napajati sat oko tri meseca. Ako Y ikona blešti u prikazu informacija, sat je resetovan i datum i vreme snimljeni sa novim fotografijama neće biti tačni. Koristite Vremenska zona i datum > Datum i vreme opciju u meniju podešavanja da biste podesili sat na pravo vreme i datum (0 Vremenska zona i datum).