GP-1/GP-1A GPS (dostupan odvojeno) može da se poveže na priključak za dodatnu opremu fotoaparata (0 Telo fotoaparata) koristeći kabl dostupan sa GP-1/GP-1A, dopuštajući informaciji o trenutnom položaju fotoaparata da se snimi kada se fotografije snime. Isključi fotoaparat pre nego što povežete GP-1/GP-1A; za više informacija, pogledajte GP-1/GP-1A uputstvo.

Opcije menija podešavanja

Stavka Podaci o lokaciji u meniju podešavanja sadrži opcije koje su navedene ispod.

  • Pozicija: Trenutna geografska širina, geografska dužina, nadmorska visina i Koordinirano svetsko vreme (UTC).
  • Opcije spoljnog GPS uređaja > Tajmer pripravnosti: Izaberite da li je ili nije tajmer pripravnosti omogućen kada je GPS priključen.

  • Opcije spoljnog GPS uređaja > Podesi sat pomoću satelita: Izaberite Da da biste sinhronizovali sat fotoaparata sa vremenom koje je prijavljeno od strane GPS uređaja.

Pametni uređaji

Da biste preuzeli podatke o lokaciji sa pametnog uređaja i ugradili ga u naredne fotografije, uspostavite bežičnu vezu i izaberite Da za Podaci o lokaciji > Preuzimaj sa pametnog uređaja u meniju podešavanja (0 Podaci o lokaciji).

Koordinirano svetsko vreme (UTC)

UTC podaci su dati od strane GPS uređaja i nezavisni su od sata fotoaparata.

o ikona

Status povezivanja je pokazan od strane o ikone:

  • o (statičko): Podaci o lokaciji su stečeni.
  • o (bljeska): GP-1/GP-1A traži signal. Slike snimljene dok ikona bljeska ne uključuju podatke o lokaciji.
  • Nema ikone: Nikakvi novi podaci o lokaciji nisu primljeni sa GP-1/GP-1A najmanje dve sekunde. Slike snimljene kada o ikona nije prikazana ne uključuju podatke o lokaciji.