Da biste izabrali režim okidanja, pritisnite oslobađanje zaključavanja točkića režima okidanja i okrenite točkić režima okidanja tako da se pravac slaže sa željenim podešavanjem.

Pokazivač pravca

Prosečan broj slika u sekundi sa EN-EL15a punjivom baterijom, kontinualnim servom AF, manuelnom ili automatskom ekspozicijom sa prioritetom zatvarača, brzinom zatvarača od 1/250 s ili bržom, preostalim postavkama (ili u slučaju Cl, preostalim postavkama koje nisu Prilagođeno podešavanje d1) pri podrazumevanim vrednostima i memoriji koja je preostala u memorijskoj baferu. Navedene cifre možda neće biti dostupne pod nekim uslovima. Broj slika u sekundi može da opadne pri visokim ISO osetljivostima (Visoka 0,3–Visoka 5) ili pri izuzetno malim otvorima blende (visoki f-brojevi) ili sporim brzinama zatvarača kada je uključeno smanjenje vibracije (dostupno sa VR objektivima) ili aut. kontr. ISO osetljivosti (0 Aut. kontr. ISO osetljivosti), kada se određeni objektivi koriste ili ako je punjiva baterija niska ili se treperenje detektuje kada je smanjenje treperenja omogućeno u meniju fotografisanja (0 Smanjenje treperenja). Samo jedna slika će biti snimljena ako blic okine.

Memorijski bafer

Fotoaparat dolazi sa memorijskim baferom za privremeno čuvanje, dozvoljavajući fotografisanju da se nastavi dok se fotografije čuvaju na memorijskoj kartici. Broj slika u sekundi će opasti kada je bafer pun (tAA).

Približan broj slika koje mogu da se sačuvaju u baferu pri trenutnim podešavanjima je pokazan u prikazima brojača ekspozicije dok je dugme okidača pritisnuto.

Dok se fotografije snimaju na memorijsku karticu, lampica pristupanja memorijskoj kartici će svetleti. U zavisnosti od uslova fotografisanja i memorijske kartice, snimanje može da traje od nekoliko sekundi do nekoliko minuta. Ne uklanjajte memorijsku karticu niti uklanjajte niti isključujte izvor napajanja dok se pristupna lampica ne ugasi. Ako je fotoaparat isključen dok podaci ostaju u baferu, napajanje se neće isključiti dok sve slike u baferu ne budu snimljene. Ako se punjiva baterija istroši dok su slike u baferu, okidač zatvarača će se onemogućiti a slike će se prebaciti na memorijsku karticu.

Živi prikaz slike

Ako se kontinualni režim okidanja koristi u toku živog prikaza slike, fotografije će se prikazati umesto pogleda kroz objektiv dok je dugme okidača pritisnuto.

Takođe pogledajte

Za informacije u vezi:

  • Za biranje maksimalnog broja fotografija koje mogu da se snime u jednom rafalu, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje d2 (Maks. broj kontinualnih okidanja, 0 Maks. broj kontinualnih okidanja).
  • Za broj slika koji može da se fotografiše u jednom rafalu, pogledajte „((Kapacitet memorijske kartice))“ (0 Kapacitet memorijske kartice).