U vreme pisanja, sledeći dodaci su dostupni za D7500.

Dostupnost može da varira u zavisnosti od zemlje ili regiona. Pogledajte našu lokaciju na mreži ili brošure za najnovije informacije.

Korišćenje priključka za dodatnu opremu

Povežite dodatnu opremu kao što je prikazano, sa H oznakom na konektoru koja je usklađena sa F pored priključka za dodatnu opremu. Da biste sprečili kvar izazvan od stranog tela na izvodu, zatvorite poklopac priključka fotoaparata kada se izvod ne koristi.

Kačenje priključka napajanja i AC adaptera

Isključite fotoaparat pre nego što prikačite opcioni priključak napajanja i AC adapter.

 1. Pripremite fotoaparat.

  Otvorite poklopce ležišta baterije () i priključka napajanja ().

 2. Ubacite EP-5B priključak napajanja.

  Postarajte se da ubacite konektor u prikazanom smeru, koristeći konektor da bi se narandžasta bravica baterije pritisnula na jednu stranu. Bravica zaključava konektor na mesto kada je konektor u potpunosti ubačen.

 3. Zatvorite poklopac ležišta baterije.

  Pozicionirajte kabl priključka napajanja tako da prolazi kroz slot priključka napajanja i zatvara poklopac ležišta baterije.

 4. Povežite EH-5b/EH-5c AC adapter.

  Povežite napojni kabl AC adaptera na AC utičnicu na AC adapteru () i napojni kabl na DC utičnicu (). Ikona V je prikazana na monitoru kada je fotoaparat napajanja od strane AC adaptera i priključka napajanja.