Koristite SnapBridge aplikaciju da:

  • Preuzmite slike onako kako su snimljene ili izaberite ranije fotografije za preuzimanje
  • Daljinski fotografišite koristeći kontrole u aplikaciji SnapBridge; slike se preuzimaju na pametni uređaj onako kako su snimljene
  • Otpremite podatke o lokaciji pametnog uređaja na fotoaparat
  • Sinhronizujte sat fotoaparata sa vremenom koje navodi pametan uređaj
  • Utisnite slike sa komentarima, vremenom snimanja i drugim informacijama onako kako su snimljene