Izaberite ovaj režim da biste smanjili zamućenje koje je izazvano od strane pokretanja fotoaparata kada se ogledalo izdigne. Da biste koristili režim sa podignutim ogledalom, pritisnite oslobađanje zaključavanja birača režima okidanja i rotirajte birač režima okidanja na Mup (sa podignutim ogledalom).

Oslobađanje zaključavanja birača režima okidanja

Točkić režima okidanja

Nakon što pritisnete dugme okidača do pola da biste podesili fokus i ekspoziciju, pritisnite dugme okidača skroz do kraja da biste izdigli ogledalo. 4 će se prikazati na kontrolnom displeju; ponovo pritisnite dugme okidača skroz na dole da biste snimili sliku (u živom prikazu slike, nema potrebe da se izdigne ogledalo; slika se snima prvi put kada se dugme okidača pritisne skroz na dole). Zvučni signal će se čuti, osim ako je Isključeno izabrano za Opcije zvučnog signala > Uključi/isključi zvučni signal u meniju podešavanja (0 Opcije zvučnog signala). Ogledalo se spušta kada se fotografisanje završi.

Sa podignutim ogledalom

Dok je ogledalo podignuto, fotografije ne mogu da se kadriraju u tražilu i autofokus i merenje neće biti izvršeni.

Režim sa podignutim ogledalom

Slika će se automatski snimiti ako se oko 30 s nikakve operacije ne izvrše sa podignutim ogledalom.

Sprečavanje zamućenja

Da biste sprečili zamućenje izazvano kretanjem fotoaparata, nežno pritisnite dugme okidača ili koristite opcionu daljinsku kontrolu, bežični daljinski kontroler ili žičanu daljinsku kontrolu (0 Drugi dodaci). Za informacije o korišćenju opcione ML-L3 daljinske kontrole za fotografisanje sa izdignutim ogledalom, pogledajte „((Fotografisanje daljinskom kontrolom))“ (0 Korišćenje opcione ML-L3 daljinske kontrole). Preporučuje se korišćenje stativa.

Takođe pogledajte

Za informacije o korišćenju elektronskog zatvarača prednje zavese kako biste još više smanjili zamućenje, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje d4 (Elekt. zatv. prednje zavese, 0 Elekt. zatv. prednje zavese).