Nikonov napredni Creative Lighting System (CLS) nudi poboljšanu komunikaciju između fotoaparata i kompatibilnih bliceva za poboljšano fotografisanje blicem.

CLS-kompatibilni blicevi

CLS-kompatibilni blicevi
(PDF; 49,0 KB)

SU-800 Wireless Speedlight Commander: Kada se montira na CLS-kompatibilni fotoaparat, SU-800 može da se koristi kao commander za SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 ili SB-R200 bliceve do tri grupe. Sam SU-800 nije opremljen sa blicem.

Izbor režima blica za opcione bliceve

Režim blica za opcione bliceve može da se izabere na isti način kao režim blica za ugrađeni blic, odnosno držanjem M (Y) dugmeta i rotiranjem glavnog komandnog točkića.

Modelirajuće osvetljenje

CLS-kompatibilni blicevi emituju modelirajući bljesak kada pritisnete kontrolu kojoj je Modelirajući bljesak dodeljen koristeći Prilagođeno podešavanje f1 (Korisničko dodeljivanje kontrola). Ova funkcija može da se koristi sa Advanced Wireless Lighting (Napredno bežično osvetljavanje) za pregled ukupnih efekata osvetljenja koji se postižu sa više bliceva.

Ostali blicevi

Ostali blicevi
(PDF; 43,1 KB)

Korišćenje FV zaključavanja sa opcionim blicevima

FV zaključavanje je dostupno sa opcionim blicevima (0 CLS-kompatibilni blicevi) u i-TTL i (tamo gde je podržano) režima kontrole blica sa monitorskim pred-bljeskom qA i monitorskim pred-bljeskom A (pogledajte uputstvo dostavljeno sa blicem za više informacija). Imajte na umu da kada se Advanced Wireless Lighting (Napredno bežično osvetljavanje) koristi za kontrolu daljinskih bliceva, treba da podesite režim kontrole blica za glavni ili bar jednu daljinsku grupu na TTL, qA, ili A.

Merenje

Područja merenja za FV zaključavanje kada se koristi opcioni blic su sledeća:

Blic Režim blica Merena oblast
Samostalan blic i-TTL 4 mm kruga u centru kadra
qA Područje mereno od strane merenja ekspozicije blica
Koristi se sa drugim blicevima (Advanced Wireless Lighting (Napredno bežično osvetljavanje)) i-TTL Ceo kadar
qA Područje mereno od strane merenja ekspozicije blica
A

Napomene u vezi sa opcionim blicevima

Pogledajte uputstvo za blic za detaljne instrukcije. Ako blic podržava CLS, pogledajte odeljak na CLS kompatibilnim digitalnim SLR fotoaparatima. D7500 nije uključen u kategoriju „((digitalni SLR))“ u SB-80DX, SB-28DX i SB-50DX uputstvima.

Ako je opcioni blic prikačen na režime fotografisanja koji nisu j, % i u, blic će okinuti sa svakim snimkom, čak i u režimima u kojima ugrađeni blic ne može da se koristi.

i-TTL kontrola blica može da se koristi pri ISO osetljivostima između 100 i 12800. Pre vrednostima preko 12800, željeni rezultati se možda neće postići pri nekim opsezima ili podešavanjima blende. Ako indikator spremnosti blica (M) blješti na oko tri sekunde nakon što se fotografija snimi u i-TTL ili ne-TTL automatskom režimu, blic je okinuo pri punoj snazi a fotografija može da bude premalo ekspozirana (samo CLS kompatibilni blic; za informacije o ekspoziciji i indikatorima punjenja blica na drugim jedinicama, pogledajte uputstvo koje je dostavljeno sa blicem).

U i-TTL i automatskoj blendi (qA) režima kontrole blica, korekcija snage blica izabrana sa opcionim blicem ili opcija Kontrola blica u meniju fotografisanja je dodata na korekciju snage blica izabranoj sa M (Y) dugmetom i komandnim točkićem.

Kada se SC serije 17, 28 ili 29 sinhro kabla koriste za fotografisanje sa odvojenim blicem, pravilna ekspozicija se možda neće postignuti u i-TTL režimu. Preporučujemo da izaberete standardnu i-TTL kontrolu blica. Snimite probni snimak i pogledajte rezultate na monitoru.

U i-TTL, koristite reflektorski panel blica ili difuzorski adapter za blic koji je dostavljen sa blicem. Ne koristite druge panele kao što su difuzorski panel, jer ovo može da proizvede nepravilnu ekspoziciju.

SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600, SB-500 i SB-400 pružaju smanjenje efekta crvenih očiju, dok SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 i SU-800 pružaju AF-assist osvetljenje uz sledeća ograničenja:

 • SB-5000: AF-assist osvetljenje je dostupno kada se 24–135 mm AF objektivi koriste sa prikazanim tačkama fokusa.

  Žižna daljina 24-30 mm
  31-48 mm
  49-135 mm
 • SB-910 i SB-900: AF-assist osvetljenje je dostupno kada se 17–135 mm AF objektivi koriste sa prikazanim tačkama fokusa.

 • SB-800, SB-600 i SU-800: AF-assist osvetljenje je dostupno kada se 24–105 mm AF objektivi koriste sa prikazanim tačkama fokusa.

  Žižna daljina 24-31 mm
  32-105 mm
 • SB-700: AF-assist osvetljenje je dostupno kada se 24–135 mm AF objektivi koriste sa prikazanim tačkama fokusa.

U zavisnosti od korišćenog objektiva i snimljene scene, indikator ispravnog fokusa (I) će se možda prikazati kada subjekat nije u fokusu, ili fotoaparat možda neće biti u mogućnosti da se fokusira, a okidač zatvarača će se onemogućiti.

U režimu P, maksimalni otvor blende (minimalni f-broj) je ograničen u zavisnosti od ISO osetljivosti, kao što je ispod prikazano:

Maksimalni otvor blende pri ISO je ekvivalentan:
100 200 400 800 1600 3200 6400 12800
4 5 5,6 7,1 8 10 11 13

Ako je maksimalni otvor blende objektiva manji od onog datog iznad, maksimalna vrednost za blendu će biti maksimalni otvor blende objektiva.

Šum u obliku linija može da se pojavi na fotografijama blica snimljenim sa SD-9 ili SD-8A nosačem dodatnih baterija prikačenim direktno na fotoaparat. Smanjite ISO osetljivost ili povećajte razdaljinu između fotoaparata i pakovanja za napajanje.

AS-15 adapter sa sinhro kontaktom

Kada se AS-15 adapter sa sinhro kontaktom (dostupan odvojeno) montira na šinu za blic i opremu fotoaparata, dodaci za blic mogu da se povežu putem izvoda za sinhronizaciju.

Blicevi trećih strana

Fotoaparat ne može da se koristi sa blicevima koji bi primenili napon iznad 250 V na X kontakte fotoaparata ili koji bi kratko spojili kontakte na šini za blic i opremu. Korišćenje takvih bliceva ne bi samo uticalo na normalan rad fotoaparata već bi oštetilo kola sinhronizacije blica fotoaparata i/ili blica.