Tipovi objektiva

Kada koristite CPU objektiv opremljen sa prstenom blende (0 Prepoznavanje CPU i objektiva tipa G, E i D), zaključajte prsten blende na minimalnu blendu (najveći f-broj). Objektivi tipa G i E nisu opremljeni sa prstenom blende.

Objektivi koji nisu CPU da se koriste samo u režimu M (manuelni), kada blenda može samo da se prilagodi koristeći prsten blende objektiva. Izbor bilo kojeg drugog režima onemogućava okidanje zatvarača. Za više informacija, pogledajte „((Kompatibilni objektivi))“ (0 Kompatibilni objektivi).

P: Automatski programirano

U ovom režimu, fotoaparat automatski prilagođava brzinu zatvarača i blende prema ugrađenom programu da bi osigurao optimalnu ekspoziciju u većini situacija.

Fleksibilni program

U režimu P, različite kombinacije brzine zatvarača i blende mogu da se izaberu rotirajući glavni komandni točkić dok su merenja ekspozicije uključena („fleksibilni program“). Rotirajte točkić na desno za velike otvore blende (niske f-brojeve) koje zamućuju detalje pozadine ili velike brzine zatvarača koje „((zalede))“ kretanje. Rotirajte točkić na levo za male otvore blende (visoke f-brojeve) koji povećavaju dubinsku oštrinu ili male brzine zatvarača koji zamućuju kretanje. Sve kombinacije proizvode istu ekspoziciju. Dok je fleksibilni program u upotrebi, indikator fleksibilnog programa (O ili E) se prikazuje. Da biste vratili podrazumevanu brzinu zatvarača i podešavanja blende, rotirajte glavni komandni točkić dok indikator ne prestane da se prikazuje, izaberite drugi režim ili isključite fotoaparat.

Glavni komandni točkić

Tražilo

Monitor

Takođe pogledajte

Za informacije o aktiviranju merenja ekspozicije, pogledajte „Tajmer pripravnosti (fotografisanje tražilom)“ (0 Tajmer pripravnosti (Fotografisanje pomoću tražila)).

S: Automatski sa prioritetom zatvarača

U automatskom sa prioritetom blende, vi birate blendu dok fotoaparat automatski bira brzinu zatvarača koja će proizvesti optimalnu ekspoziciju.

Da biste izabrali brzinu zatvarača, rotirajte glavni komandni točkić dok su merenja ekspozicije uključena. Brzina zatvarača može da se podesi na „v“ ili na vrednosti između 30 s i 1/8000 s.

Glavni komandni točkić

Kontrolni displej

Monitor

Takođe pogledajte

Za informacije o tome šta treba raditi ako se indikator blještanja „A“ („Beskonačna ekspozicija“) ili „%“ („Vreme“) pojavi na prikazima brzine zatvarača, pogledajte „Poruke o grešci“ (0 Poruke o grešci).

A: Automatski sa prioritetom zatvarača

U automatskom sa prioritetom blende, vi birate blendu dok fotoaparat automatski bira brzinu zatvarača koja će proizvesti optimalnu ekspoziciju.

Da biste izabrali brzinu zatvarača, rotirajte glavni komandni točkić dok su merenja ekspozicije uključena.

Pomoćni komandni točkić

Kontrolni displej

Monitor

Pušta zvučni signal u toku živog prikaza slike

Zvučni signal može da se čuje ako prilagodite blendu, koristite birač živog prikaza slike ili rotirate točkić režima u toku živog prikaza slike. Ovo ne ukazuje na grešku ili kvar.

M: Manuelno

U manuelnom režimu ekspozicije, vi kontrolišete i brzinu zatvarača i blendu. Dok su merenja ekspozicije uključena, rotirajte glavni komandni točkić da biste izabrali brzinu zatvarača i pomoćni komandni točkić da biste podesili blendu. Brzina zatvarača može da se podesi na „v“ ili na vrednosti između 30 s i 1/8000 s ili zatvarač može neograničeno da se drži otvorenim zarad dugačke ekspozicije (A ili %, 0 Dugačke ekspozicije (Samo režim M)). Blenda može da se podesi na vrednosti između minimalnih i maksimalnih vrednosti za objektiv. Koristite indikatore ekspozicije da biste proverili ekspoziciju.

Blenda:

Pomoćni komandni točkić

Brzina zatvarača:

Glavni komandni točkić

AF Micro NIKKOR objektivi

Uz uslov da se eksterno merenje ekspozicije koristi, odnos ekspozicije treba samo uzeti u obzir kada se prsten blende objektiva koristi da bi se podesila blenda.

Indikatori ekspozicije

Ako je brzina zatvarača koja nije „beskonačna ekspozicija“ ili „beskonačno (Time)“ izabrana, indikatori ekspozicije prikazuju da li će fotografija biti nedovoljno eksponirana ili preeksponirana pri trenutnim podešavanjima. U zavisnosti od izabrane opcije za Prilagođeno podešavanje b2 (EV koraci za kontrolu ekspozicije, 0 EV koraci za kontrolu ekspozicije), nivo nedovoljne ekspozicije ili preekspozicije je prikazana u inkrementima od 1/3 EV ili 1/2 EV. Ako se granice sistema merenja ekspozicije pređu, prikazi će bljeskati.

  Prilagođeno podešavanje b2 podešeno na 1/3 koraka
Optimalna ekspozicija Nedovoljno eksponirana za 1/3 EV Preeksponirana za 2 EV
Kontrolni displej
Tražilo (fotografisanje tražilom)
Monitor (živi prikaz slike)

Pušta zvučni signal u toku živog prikaza slike

Zvučni signal može da se čuje ako prilagodite blendu, koristite birač živog prikaza slike ili rotirate točkić režima u toku živog prikaza slike. Ovo ne ukazuje na grešku ili kvar.

Pregled ekspozicije

U režimima P, S, A i M, možete da koristite živi prikaz slike da biste pregledali kako promene na brzini zatvarača, blendi i ISO osetljivosti utiču na ekspoziciju: jednostavno pritisnite dugme i i izaberite Uključeno za Pregled ekspozicije (imajte na umu da iako korekcija ekspozicije može da se podesi na vrednosti između –5 i +5 EV, samo vrednosti između –3 i +3 mogu da se pregledaju na monitoru). Pregled ekspozicije nije dostupan pri brzinama zatvarača od A (beskonačna ekspozicija) i % (beskonačno (Time)), dok pregled možda neće pravilno odslikavati finalni rezultat u toku bracketinga, pri brzini zatvarača od v, kada se pregled ekspozicije koristi sa Active D-Lighting-om (0 Active D-Lighting) ili HDR-om (visokim dinamičkim opsegom; 0 Visok dinamički opseg (HDR)), kada je A (automatski) izabrano za parametar kontrasta Picture Control-a (0 Picture Control podešavanja) ili kada se ugrađeni blic koristi ili kada je opcioni blic prikačen. Ako je subjekat jako svetao ili jako taman, ekspozicija se možda neće pravilno prikazati na prikazu a indikator ekspozicije će bljeskati.

Takođe pogledajte

Za informacije o obrtanju indikatora ekspozicije tako da su negativne vrednosti prikazane na desnoj strani a pozitivne na levoj, pogledajte A > Prilagođeno podešavanje f5 (Obrni indikatore, 0 Obrni indikatore).

Dugačke ekspozicije (Samo režim M)

Izaberite sledeće brzine zatvarača za dugačke ekspozicije pokretnih svetala, zvezda, noćnog pejzaža ili vatrometa.

 • Beskonačna ekspozicija (A): Zatvarač ostaje otvoren dok je dugme okidača pritisnuto dole. Da biste sprečili zamućenje, koristite stativ ili opcioni bežični daljinski kontroler (0 Drugi dodaci) ili žičanu daljinsku kontrolu (0 Drugi dodaci).
 • Beskonačno (Time) (%): Pokrenite ekspoziciju koristeći dugme okidača na fotoaparatu ili na opcionoj daljinskoj kontroli, žičanoj daljinskoj kontroli ili bežičnom daljinskom kontroleru. Zatvarač će ostati otvoren dok se dugme ne pritisne po drugi put.

Brzina zatvarača: A (ekspozicija od 35 sekundi)
Blenda: f/25

Pre nego što nastavite, montirajte fotoaparat na stativ ili ga stavite na stabilnu, ravnu površinu. Da biste sprečili da se svetlo koje uđe kroz tražilo pojavi na fotografiji ili da utiče na ekspoziciju, uklonite gumeni štitnik okulara i prekrijte tražilo sa dostavljenim poklopcem okulara (0 Prekrijte tražilo). Nikon preporučuje korišćenje u potpunosti napunjene punjive baterije ili opcioni AC adapter i priključak napajanja kako bi se sprečio gubitak napajanja dok je zatvarač otvoren. Imajte na umu da šum (svetle tačke, nepravilno raspoređeni svetli pikseli ili fog šum) može da budu prisutan u dugim ekspozicijama. Svetle tačke i fog šum mogu da se smanje birajući Uključeno za Smanjenje šuma kod duge eksp. u meniju fotografisanja (0 Smanjenje šuma kod duge eksp.).

Beskonačna ekspozicija

 1. Rotirajte točkić režima na M.

  Točkić režima

 2. Izaberite brzinu zatvarača.

  Dok su merenja ekspozicije uključena, rotirajte glavni komandni točkić da biste izabrali brzinu zatvarača „((beskonačne ekspozicije))“ (A).

  Glavni komandni točkić

  Kontrolni displej

  Monitor

 3. Snimite fotografiju.

  Nakon fokusiranja, pritisnite dugme okidača na fotoaparatu ili na opcionom bežičnom daljinskom kontroleru ili žičanom daljinskom kontroleru skroz do dole. Uklonite prst sa dugmeta okidača kada se ekspozicija završi.

Beskonačno (Time)

 1. Rotirajte točkić režima na M.

  Točkić režima

 2. Izaberite brzinu zatvarača.

  Dok su merenja ekspozicije uključena, rotirajte glavni komandni točkić na levo da biste izabrali brzinu zatvarača „((beskonačno (Time)))“ (%).

  Glavni komandni točkić

  Kontrolni displej

  Monitor

 3. Otvorite zatvarač.

  Nakon fokusiranja, pritisnite dugme okidača na fotoaparatu ili opcionoj daljinskoj kontroli, žičanoj daljinskoj kontroli ili bežičnom daljinskom kontroleru skroz do dole.

 4. Zatvorite zatvarač.

  Ponovite operaciju izvršenu u Koraku 3.

ML-L3 daljinske kontrole

Ako ćete koristiti ML-L3 daljinsku kontrolu, izaberite režim daljinske kontrole (Kašnjenje daljinske kontrole, Dalj. kontr. sa brzim odzivom ili Daljinsko podizanje ogledala) koristeći opciju Režim daljinske kontrole (ML-L3) u meniju snimanja fotografije (0 Korišćenje opcione ML-L3 daljinske kontrole). Imajte na umu da ako koristite ML-L3 daljinsku kontrolu, slike će se snimiti u režimu „((beskonačno (Time)))“ čak i kada je „((beskonačna ekspozicija))“/A izabrana za brzinu zatvarača. Ekspozicija se pokreće kada se dugme okidača na daljinskoj kontroli pritisne i okončava se nakon 30 minuta ili kada se dugme ponovo pritisne.