Ovaj odeljak navodi indikatore i poruke o grešci koje se pojavljuju u tražilu, kontrolnom displeju i monitoru.

Kontrolni displej Tražilo
B
(blješti)
B
(blješti)

Prsten blende objektiva nije podešen na minimalni otvor blende.

Podesite prsten na minimalni otvor blende (najveći f-broj; 0 Tipovi objektiva).

Kontrolni displej Tražilo
H d

Nizak nivo punjive baterije.

Pripremite u potpunosti napunjenu rezervnu punjivu bateriju (0 Napunite punjivu bateriju).

Kontrolni displej Tražilo
H
(blješti)
d
(blješti)

Punjiva baterija je istrošena.

Ponovo napunite ili zamenite punjivu bateriju (0 Napunite punjivu bateriju, Ubacite punjivu bateriju i memorijsku karticu, Drugi dodaci).

Punjiva baterija ne može da se koristi.

Obratite se Nikon ovlašćenom servisnom predstavniku.

Izuzetno istrošena punjiva Li-jonska baterija ili punjiva baterija od drugih dobavljača je ubačena u fotoaparat.

Zamenite punjivu bateriju ili napunite punjivu bateriju ako je punjiva Li-jonska baterija istrošena.

Visoka temperatura punjive baterije.

Uklonite punjivu bateriju i sačekajte da se ohladi.

Kontrolni displej Tražilo
i
(blješti)
i
(blješti)

Nijedan objektiv nije prikačen.

Priključite CPU objektiv. Ako je CPU objektiv već prikačen, uklonite ga i ponovo prikačite objektiv (0 Priključite objektiv, Kompatibilni CPU objektivi).

Prikačen ne-CPU objektiv.

Izaberite režim M (0 Tipovi objektiva).

Kontrolni displej Tražilo
F H
(blješti)

Fotoaparat nije u mogućnost da se fokusira koristeći autofokus.

Promenite kompoziciju ili fokusirajte manuelno (0 Dobijanje dobrih rezultata sa autofokusom, Manuelni fokus).

Kontrolni displej Tražilo
(Indikatori ekspozicije i brzine zatvarača ili prikaz blende bljesnu)

Subjekat je previše svetao; fotografija će biti preeksponirana.

Subjekat je previše taman; fotografija će biti nedovoljno eksponirana.

Kontrolni displej Tražilo
A
(blješti)
A
(blješti)

A izabrano u režimu S.

Promenite brzinu zatvarača ili izaberite režim M (0 S: Automatski sa prioritetom zatvarača, M: Manuelno).

Kontrolni displej Tražilo
%
(blješti)
%
(blješti)

% izabrano u režimu S.

Promenite brzinu zatvarača ili izaberite režim M (0 S: Automatski sa prioritetom zatvarača, M: Manuelno).

Kontrolni displej Tražilo
P
(blješti)
k
(blješti)

Obrada je u toku.

Sačekajte dok se procesuiranje na završi.

Kontrolni displej Tražilo
c
(blješti)

Ako indikator bljeska 3 s nakon što blic okine, fotografija će možda biti premalo eksponirana.

Proverite fotografiju na monitoru; ako je nedovoljno eksponirana, prilagodite podešavanja i pokušajte ponovo (0 Pregled slika).

Kontrolni displej Tražilo
n
(blješti)
j
(blješti)

Memorija nije dovoljna da bi se snimile dalje fotografije pri trenutnim podešavanjima ili je fotoaparatu ponestalo brojeva datoteka ili fascikli.

Kontrolni displej Tražilo
O
(blješti)
O
(blješti)

Greška fotoaparata.

Okinite zatvarač. Ako greška i dalje postoji ili se često pojavljuje, konsultujte Nikon ovlašćenog servisnog predstavnika.

Monitor Kontrolni displej
Nema memorijske kartice. S

Fotoaparat ne može da detektuje memorijsku karticu.

Isključite fotoaparat i potvrdite da li je kartica pravilno ubačena (0 Ubacite punjivu bateriju i memorijsku karticu).

Monitor Kontrolni displej
Pristup ovoj memorijskoj kartici nije uspeo.
Ubacite drugu karticu.
W, O
(blješti)

Greška pri pristupanju memorijskoj kartici.

  • Koristite Nikon odobrenu karticu (0 Odobrene memorijske kartice).
  • Ako se greška ponovi nakon što se kartica više puta izbacivala i ponovo ubacivala, kartica je možda oštećena. Kontaktirajte prodavca ili Nikon ovlašćenog servisnog predstavnika.

Nije moguće napraviti novu fasciklu.

Izbrišite datoteke ili ubacite novu memorijsku karticu nakon kopiranja važnih slika na kompjuter ili drugi uređaj (0 Ubacite punjivu bateriju i memorijsku karticu, Brisanje fotografija).

Monitor Kontrolni displej
g W, O
(blješti)

Fotoaparat ne može da kontroliše Eye-Fi karticu.

Monitor Kontrolni displej
Memorijska kartica je zaključana. Prebacite prekidač za zaključavanje u poziciju „((upisivanje))“. W, X
(blješti)

Memorijska kartica je zaključana (zaštićena od upisivanja).

Gurnite prekidač za zaštitu kartice od upisivanja na poziciju „((upisivanje))“ (0 Prekidač za zaštitu od upisivanja).

Monitor Kontrolni displej
Nije dostupno ako je Eye-Fi kartica zaključana. W, O
(blješti)

Eye-Fi kartica je zaključana (zaštićena od upisivanja).

Gurnite prekidač za zaštitu kartice od upisivanja na poziciju „((upisivanje))“ (0 Prekidač za zaštitu od upisivanja).

Monitor Kontrolni displej
Ova kartica nije formatirana.
Formatirajte karticu.
[C]
(blješti)

Memorijska kartica nije bila formatirana za korišćenje u fotoaparatu.

Formatirajte memorijsku karticu ili ubacite novu memorijsku karticu (0 Ubacite punjivu bateriju i memorijsku karticu, Formatiraj memorijsku karticu).

Monitor Kontrolni displej
Sat nije podešen.

Sat fotoaparata nije podešen.

Podesite sat fotoaparata (0 Vremenska zona i datum).

Monitor Kontrolni displej
Nije moguće pokrenuti živi prikaz slike. Sačekajte.

Interna temperatura fotoaparata je visoka.

Sačekajte da se interna kola ohlade pre nego što nastavite fotografisanje živog prikaza slike ili snimanje filma.

Monitor Kontrolni displej
Fascikla ne sadrži slike.

Nema slika na memorijskoj kartici niti u fascikli(ama) koje su izabrane za reprodukciju.

Izaberite fasciklu koja sadrži slike u meniju Fascikla reprodukcije ili ubacite memorijsku karticu koja sadrži slike (0 Ubacite punjivu bateriju i memorijsku karticu, Fascikla reprodukcije).

Monitor Kontrolni displej
Sve slike su sakrivene.

Sve fotografije u trenutnoj fascikli su sakrivene.

Nikakve slike ne mogu da se reprodukuju dok se druga fascikla ne izabere ili dok se Sakrij sliku ne upotrebi da se dozvoli bar jednoj slici da se prikaže (0 Sakrij sliku).

Monitor Kontrolni displej
Nije moguće prikazati ovu datoteku.

Datoteka je napravljena ili modifikovana koristeći drugi uređaj ili različitu vrstu fotoaparata, ili je datoteka oštećena.

Datoteka ne može da se reprodukuje na fotoaparatu.

Monitor Kontrolni displej
Nije moguće izabrati ovu datoteku.

Izabrana slika ne može da se retušira.

Slike napravljene sa drugim uređajima ne mogu da se retuširaju.

Monitor Kontrolni displej
Nije moguće urediti ovaj film.

Izabrani film ne može da se uredi.

  • Filmovi napravljeni sa drugim uređajima ne mogu da se urede.
  • Filmovi moraju da budu najmanje dve sekunde dugački (0 Uređenje filmova).
Monitor Kontrolni displej
Proverite štampač.

Greška štampača.

Proverite štampač. Da biste nastavili, izaberite Nastavi (ako je dostupno) *.

Za više informacija pogledajte uputstvo za štampač.

Monitor Kontrolni displej
Proverite papir.

Papir u štampaču nije izabrane veličine.

Ubacite papir prave veličine i izaberite Nastavi *.

Za više informacija pogledajte uputstvo za štampač.

Monitor Kontrolni displej
Papir se zaglavio.

Papir se zaglavio u štampaču.

Očistite zaglavljeno i izaberite Nastavi *.

Za više informacija pogledajte uputstvo za štampač.

Monitor Kontrolni displej
Nema više papira.

Štampač nema više papira.

Ubacite papir izabrane veličine i izaberite Nastavi *.

Za više informacija pogledajte uputstvo za štampač.

Monitor Kontrolni displej
Proverite nivo mastila.

Greška mastila.

Proverite mastilo. Da biste nastavili, izaberite Nastavi *.

Za više informacija pogledajte uputstvo za štampač.

Monitor Kontrolni displej
Nema više mastila.

Štampač nema više mastila.

Zamenite mastilo i izaberite Nastavi *.

Za više informacija pogledajte uputstvo za štampač.