Da biste koristili radio AWL sa kompatibilnim blicevima, izdignite ugrađeni blic a zatim prikačite WR-R10 bežični daljinski kontroler i uspostavite bežičnu vezu između bliceva i WR-R10 (0 Uspostavljanje bežične veze).

U meniju fotografisanja, izaberite Optički/radio AWL za Kontrola blica > Opcije bežičnog blica i konfigurišite ugrađeni blic i daljinske bliceve koristeći Kontrola blica > Opcije grupnog blica, starajući se o tome da izaberete -- (isključeno) kao režim kontrole blica za ugrađeni blic i bliceve u grupama A i B.

U Opcije grupnog blica, pritisnite 1 ili 3 da biste postavili radio kontrolisane jedinice u grupu D, E ili F.

Status radio kontrolisanih bliceva može takođe da se pregleda pritiskajući dugme i na prikazu informacija blica.